Beheer

Datamanagement
Informatica student

Steeds meer vraag naar FAIR-data

Nieuw onderwijs leidt informaticastudenten op tot data stewards om aan vraag te voldoen

1 juli 2020

Nieuw onderwijs leidt informaticastudenten op tot data stewards om aan vraag te voldoen

Er is steeds meer vraag naar data die aan de FAIR-principes voldoen. Met FAIR wordt bedoeld dat data Findable, Accessibele, Interoperable en Reusable zijn. Om ervoor te zorgen dat data ook FAIR zijn en blijven, worden data stewards ingezet. Met een enorm tekort aan deze stewards en de groeiende vraag naar FAIR-data hebben de Hogeschool Leiden en GO Fair International Support and Coordination Office de koppen bij elkaar gestoken. Het resultaat is nieuw onderwijs dat voor meer data stewards moet zorgen.

Prof. dr. Barend Mons, hoogleraar en ambassadeur Open Science bij het LUMC, heeft berekend dat er voor iedere dertig onderzoekers een FAIR-data steward nodig is die de vertaling van onderzoeksresultaten naar FAIR-data maakt. Helaas zijn er nog te weinig data stewards die deze sleutelrol kunnen vervullen.

De Hogeschool van Leiden heeft in samenwerking met GO FAIR en het Landelijk Coördinatiepunt Research Data Management (LCRDM) een nieuwe module 'Introduction to Fair Dataship' opgezet die inmiddels is uitgerold. De studie Informatica bleek hiervoor het meest geschikt. Tien derdejaars studenten worden opgeleid en de eerste heeft de module al succesvol afgerond.

Baanbrekend

Dat FAIR-data interessant zijn, blijkt wel uit de mogelijkheden die dankzij de FAIR-principes kunnen ontstaan. Zo kan de vertaling van onderzoeksresultaten naar FAIR-data tot enorm veel nieuwe inzichten leiden. Grote hoeveelheden data worden gekoppeld en computers kunnen daarmee nieuwe patronen ontdekken waarmee verbanden kunnen worden gelegd die nooit eerder zijn gelegd.

Een vereiste

Niet alleen is er meer behoefte aan FAIR-data, maar het wordt ook steeds meer een vereiste vanuit financiers en magazines. De vraag naar FAIR-data komt bijvoorbeeld ook vanuit wetenschapsfinanciers zoals de NWO en vanuit onderzoeksinstellingen als het LUMC. De onderzoekers zien zelf ook de meerwaarde van Open en FAIR-data.

Erik Schultes, International Science Coordinator bij het GO FAIR International Support and Coordination Office legt uit: “De onderzoekers zien het als de sleutel tot betere wetenschap én een boost voor hun eigen loopbaanontwikkeling. De FAIR-data steward die onderzoeksresultaten kan vertalen naar FAIR-data speelt een centrale rol in de moderne onderzoeksteams.” Schultes heeft samen met hogeschool docent Mischa Barthel de module opgezet.

Voorloper

Leiden neemt als kennisstad het voortouw in het onderwijs voor data stewardship en wil daarmee haar positie verder verstevigen. Patrick Pijnenburg, directeur Science & Technologie in Leiden vindt het logisch dat het eerste onderwijsaanbod hier is ontstaan: “Leiden is de bakermat van FAIR Open Science dat binnen de kennis- en onderzoeksorganisaties in onze stad steeds vastere voet krijgt. Daarnaast vormt het versterken van Leiden als kennisstad een belangrijke gezamenlijke pijler.” Leiden Kennisstad is een samenwerking tussen Universiteit Leiden, LUMC, Hogeschool Leiden en Gemeente Leiden.

De nieuwe module, Introduction to Fair Dataship, is alleen nog voor Nederlandse studenten beschikbaar, maar zal volgend jaar worden uitgebreid met een Engelse online variant.

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.