Development

Governance
Barbara Visser

Staatssecretaris: Continuïteit IT Defensie niet in geding

Besluit over programma Grensverleggende IT (GrIT) komt voor het zomerreces.

Barbara Visser © CC0 - Flickr.com Elisabeth Fraser
19 februari 2020

Besluit over programma Grensverleggende IT (GrIT) komt voor het zomerreces.

Staatssecretaris Barbara Visser van Defensie heeft twee scenario's laten uitwerken die ze nu opnieuw laat toetsen onder meer door het Bureau ICT Toetsing (BIT).

In een van de scenario's wil Defensie de aanbevelingen uit het derde BIT-advies van afgelopen zomer inpassen in de huidige aanbestedingsplannen. Dat betekent dat het project in verschillende brokken wordt opgedeeld waarbij nieuwe partijen naast het IBM-Atos consortium kunnen worden toegevoegd. Ook moet het daarmee mogelijk worden "het contract met de leverancier op ieder moment te kunnen beëindigen", schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

In het tweede scenario wil Defensie het programma op een geheel nieuwe manier aanpakken, waarbij de organisatie "samen met meerdere marktpartijen, langs de lijnen van lifecycle-management, en meer geleidelijk" de nieuwe IT-infrastructuur realiseert.

Een keuze tussen de twee is nog niet gemaakt. Daarvoor worden beide scenario's eerst nog getoetst door een externe partij. Daarna wordt een keuze gemaakt en vraagt Visser BIT nogmaals te kijken naar het gekozen scenario. Het vierde BIT-advies met betrekking tot GrIT verwacht ze pas kort voor de zomer aan de Kamer te kunnen sturen. Vervolgens moet dan in het derde kwartaal de benodigde contracten worden gegund.

Geen paniek

Ondertussen wil Visser de zorgen over de continuïteit van de huidige IT-systemen wegnemen. Ze wijst op een onderzoek van Deloitte uit 2017 waaruit geconcludeerd kan worden dat met een aantal aanpassingen de systemen in de periode tussen 2020 en 2022 voldoende kunnen functioneren. Voor die aanpassingen zijn "belangrijke extra investeringen" gedaan die Visser niet nader omschrijft. Maar voor na die periode is het noodzakelijk voor de continuïteit en het realiseren van de ambities van Defensie dat er een nieuwe IT-infrastructuur komt.

Een belangrijk punt in het BIT advies van afgelopen zomer is dat de regie en toezicht (governance) over het IT-vernieuwingsproject niet goed is geregeld. Een onderzoek naar hoe die governance verbeterd kan worden, uitgevoerd door ADBTOPConsult, leidt tot stevige conclusies en een aantal aanbevelingen. Volgens Visser zijn op basis daarvan maatregelen genomen. Zo heeft de nieuwe CIO een  zelfstandige positie gekregen, heeft de Commandant der Strijdkrachten een duidelijker rol gekregen als vertegenwoordiger van de eindgebruikers en is er gezorgd voor een cultuurverandering zodat tegengeluid meer ruimte krijgt.

Lees meer over
1
Reacties
Henk Kats 19 februari 2020 14:34

Wees voorzichtig met deze staatssecretaris. Heeft vaker de suggestie gewekt dat het wel in orde zou zijn.
Denk bijvoorbeeld aan de beloofde Marinierskazerne aan Vlissingen in Zeeland

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.