Management

Outsourcing

Split~Vision beheert documentatie 1500 objecten Waterschap Rivierenland

27 januari 2015
Waterschap Rivierenland heeft het beheer van de documentatie van 1500 objecten uitbesteed aan Split~Vision uit Eindhoven. De opdracht geldt voor 4 jaar.

Waterschap Rivierenland (WSRL) beheert en onderhoudt een groot arsenaal technische objecten in zijn gebied, zoals de zuiveringsinstallaties, stuwen en gemalen in het gebied tussen de grote rivieren vanaf de Duitse grens tot aan Dordrecht.
Het waterschap beheert en onderhoudt de informatie van al zijn technische objecten. Om deze processen te optimaliseren zocht het waterschap een omgeving waarin documenten en metagegevens van de beheerobjecten integraal beheerd en ontsloten kunnen worden. Na een aanbestedingsproces heeft WSRL voor de oplossing van Split~Vision gekozen, met SinglePoint-for-All, een SharePoint-oplossing van het Brabantse bedrijf.

Split~Vision en het waterschap werken al sinds medio 2014 samen aan een integrale projectplanning. Daardoor is het mogelijk om een Enterprise MetaModel over beide projecten heen te leggen. Dit moet inzicht geven in risico's, resources, capaciteiten en de inzet van mensen over alle projecten heen. Hierdoor komen de informatie van projecten, met ProjectServer en objecten, met SharePoint in een integrale omgeving beschikbaar voor alle eindgebruikers, ook op mobiele toepassingen.

WSRL is door deze integratie van beide projecten als eerste waterschap in Nederland op weg om deze BIG-data op een eenduidige manier van bedrijfscontext te voorzien. Dat moet leiden tot een  organisatiebrede Governance en een flinke reductie van die data alsmede grip en sturing.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.