Beheer

Personal Tech

SEC eist duidelijkheid over 'bloedmineralen'

23 augustus 2012
De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft gisteren regels aangenomen die bedrijven er toe verplichten bekend te maken of ze gebruik maken van zogeheten conflictmineralen, die worden gewonnen in Congo en diens buurlanden.

De regels verplichten bedrijven om bij aankoop van de betreffende mineralen onderzoek in te stellen naar de herkomst en daarover te rapporteren aan de SEC en aan het publiek. De maatregel geldt voor aankopen vanaf begin volgend jaar en de eerste rapportages zullen uiterlijk eind mei 2014 publiekelijk beschikbaar moeten zijn.

Apple en Intel voorop in uitbanning bloedmineralen

Het gaat onder meer om cassiteriet, wolframiet en coltan. Voor deze zeldzame metaalverbindingen hebben de makers van consumentenelektronica zodanig hoge bedragen over dat Afrikaanse staten bereid zijn oorlog te voeren over de winningsrechten. De maatregel van de SEC volgt op ophef naar aanleiding van een eerder deze maand vrijgegeven rapport, van het Enough Project, waarin onder meer Nintendo, HTC, Sharp, Nikon en Canon te kijk worden gezet als bedrijven die het niet zo nauw nemen met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid op dit punt.

Hoe serieus bedrijven de nieuwe regels van SEC gaan uitvoeren is onzeker, daar SEC geen harde criteria stelt voor de diepgang van het verplichte onderzoek naar de herkomst en ook niet beschikt over rechtsmacht om partijen die er een loopje mee nemen te straffen. Hoopgevend is dat een aantal bedrijven, waaronder Apple, Intel, HP en Motorola ook zonder de bemoeienis van SEC al tot een programma voor uitsluiting van grondstoffen van dubieuze herkomst kwamen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.