Loopbaan

Branche
Nederland ICT: Regeerakkoord heeft geen aandacht voor ICT-kennis overheid

'Regeerakkoord heeft geen aandacht voor ICT-kennis overheid'

Een hogere beloning is niet voldoende om het kennisniveau van ICT bij de overheid te verhogen.

© CC0 - Pixabay StockSnap
13 oktober 2017

Een hogere beloning is niet voldoende om het kennisniveau van ICT bij de overheid te verhogen.

Hoewel de overheid dringende behoefte heeft aan meer kennis van ICT, schenkt het regeerakkoord te weinig aandacht aan dit onderwerp. Er wordt alleen gesproken over een hogere beloning voor het personeel.

Dat schrijft branchevereniging Nederland ICT na een analyse van het akkoord. “Het kabinet wil een ambitieuze, brede agenda voor de verdere digitalisering van het openbaar bestuur op verschillende niveaus ontwikkelen. Nederland ICT pleit al langer voor een meer integrale aanpak van de digitale uitdagingen voor de overheid.

Het rapport Maak Waar dat dit voorjaar verscheen schept daar een aantal randvoorwaarden voor. Onder andere het kennisniveau van ICT binnen de overheid moet omhoog. Daar wordt in het regeerakkoord echter geen aandacht aan besteed, anders dan door hogere beloning mogelijk te maken.”

Schaarse specialisten

In het regeerakkoord schrijft het nieuwe kabinet dat het voor het functioneren van de overheid goed is dat deze op belangrijke terreinen voldoende expertise in huis heeft. “Het beloningsniveau bij de overheid moet zodanig zijn dat ook hoogwaardige en schaarse specialisten, bijvoorbeeld met expertise op gebied van ICT, financiën of inkoop, in dienst kunnen worden genomen.” Nederland ICT vraagt zich af of deze maatregel voldoende zal zijn om het ICT-kennisniveau van de overheid omhoog te brengen.

Overigens reserveert het nieuwe kabinet 95 miljoen euro voor cybersecurity. Een deel van dit geld wordt ingezet voor de uitbreiding van personele capaciteit. Deels gaat dit bedrag ook naar ICT-voorzieningen. Het bedrag wordt verdeeld over de departementen Veiligheid en Justitie (NCTV), Defensie (MIVD), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (AIVD), Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Milieu en Economische Zaken.

“Het is positief dat cybersecurity een prominente rol in het regeerakkoord heeft, maar eigenlijk ook onvermijdelijk. Het beoogde kabinet reserveert 95 miljoen voor 6 departementen, dat is een goede start”, aldus Nederland ICT. De branchevereniging is minder positief over dat het geld alleen naar deze departementen gaat. “De overige departementen hebben ook behoefte aan cybersecurity. Daar wordt geen structureel budget aan toegekend.”

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.