Innovatie & Strategie

Analytics
algoritme

Overheid denkt over transparantielab voor algoritmes

De Nederlandse overheid verkent mogelijkheden voor transparantielab voor algoritmes.

© Shutterstock
12 juni 2019

De Nederlandse overheid verkent mogelijkheden voor transparantielab voor algoritmes.

Naar aanleiding van Amsterdams plan voor doorlichten van algoritmes die de gemeente gebruikt, buigt het ministerie van BZK zich ook over openheid van algoritmes. Dit ook om als nationale overheid de gemeenten te kunnen bijstaan. Richtlijnen voor algoritmes, controle ervan en ook toetsing aan ethische kaders zijn aan de orde. Een transparantielab zou daarvoor een goed middel kunnen zijn, laat saatssecretaris Raymond Knops weten.

Knops onthult dat hij nu de mogelijkheden verkent van zo'n transparantielab voor algoritmegebruik bij en door gemeenten. Deze onthulling komt in antwoorden op Kamervragen over het voornemen van de gemeente Amsterdam om algoritmes door te lichten. Het gaat daarbij niet alleen om algoritmes voor kunstmatige intelligentie (AI) in en voor apps en sites van de gemeente zelf, maar ook om AI bij bedrijven. Dat laatstgenoemde omvat bijvoorbeeld apps die winkels en restaurants in Amsterdam aanraden.

Gemeentelijk en nationaal niveau

Kamervragen van de VVD hierover aan staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) informeren ook naar een eventuele link of afstemming tussen gemeenten en het ministerie. Daarbij laat de bewindsman weten dat het gemeenten vrij staat om eigen beleid te hanteren; ze hebben daarvoor autonome bevoegdheid. Dit geldt ook voor landelijk opererende bedrijven als die binnen de territoriale grenzen van een gemeente vallen.

"Ik zie het als een positieve ontwikkeling dat gemeenten actieplannen ontwikkelen voor een digitale stad en samenleving", antwoordt Knops. "Gemeenten innoveren en benutten digitalisering om maatschappelijke opgaven op te pakken. We doen veel samen. Graag wijs ik op NL DIGIbeter, Agenda Digitale Overheid, een agenda van alle overheden gezamenlijk, die verbinding legt met belangrijke publieke en private partners."

Transparantielab

De Rijkoverheid biedt hierbij ook ondersteuning, voor de omgang met algoritmes en voor de digitale ambities van gemeentelijke overheden. "Op nationaal niveau helpen we de gemeenten met kaders en coördinatie, zoals richtlijnen of ethische kaders ten aanzien van het gebruik van algoritmen. Denk daarbij aan richtlijnen die het publiek informeren hoe data/algoritmen worden gebruikt en wat de grondslag daarvoor is. Of richtlijnen over hoe gegevens zodanig worden vastgelegd dat er ook makkelijk controle kan plaatsvinden. Van belang is om richtlijnen en kaders in de gemeentelijke praktijk te toetsen. Dit toetsen zou bijvoorbeeld goed kunnen in een transparantielab-omgeving; de mogelijkheden daarvan ben ik nu aan het verkennen."

Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.