Beheer

Netwerken

Overheid bespaart 300 miljoen met ICT

26 mei 2013
Minister Plasterk heeft een nieuw plan voor communicatie tussen de overheid en de burger. Papier moet worden uitgebannen en de berichtenuitwisseling moet zoveel mogelijk elektronisch gaan gebeuren. Dat bespaart minstens 300 miljoen euro en mogelijk zelfs 350 miljoen, zo becijfert de bewindsman.

Niet alleen het Rijk maar ook provincies, waterschappen, gemeenten en overheidsdiensten laten uiterlijk in 2017 hun schriftelijke contacten met inwoners bij voorkeur digitaal verlopen. Dan gaat het onder andere om aanvragen en beslissingen over vergunningen, bezwaarschriften tegen beslissingen en inspraak op overheidsplannen.

Het wordt geen verplichting

Het uitgangspunt is dat het contact met de overheid zoveel mogelijk digitaal wordt, maar uitzonderingen zijn mogelijk. Wie een brief op papier naar een gemeente of ministerie stuurt, moet wel antwoord krijgen. Ook blijft vanzelfsprekend persoonlijk contact mogelijk, via de telefoon of de balie. Voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs zal persoonlijk contact nodig blijven om de identiteit en de pasfoto van de aanvrager te kunnen controleren.

De burger staat niet alleen

Mensen die niet zelf digitaal zaken met de overheid kunnen doen moeten daarbij wel hulp krijgen, maar ook dan is papier niet de eerste oplossing. Mensen die geen computer hebben of daar niet mee uit de voeten kunnen, moeten hulp kunnen inroepen om hun zaken toch digitaal te regelen. Dat kan op het gemeentehuis, in een buurtcentrum of in een bibliotheek. Er komt een proef waarin gemeenten samen met verschillende uitvoeringsorganisaties kijken hoe persoonlijk contact het beste vorm kan krijgen voor mensen die niet digitaal kunnen meedoen.

Veel strengere identificatie

Het elektronisch contact met de overheid moet wel veilig zijn, minstens zo veilig als communicatie op papier. Burgers en bedrijven moeten er zeker van zijn dat ze echt met de overheid van doen hebben. Omgekeerd moet de overheid ook zeker zijn van de identiteit van de gebruiker.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.