Innovatie & Strategie

Juridische zaken
juridisch conflict

Onstuimige AI geeft juristen meer werk

Ook de bedrijfsjurist moet flexibeler worden.

© Shutterstock Studio Romantic
29 juni 2022

Ook de bedrijfsjurist moet flexibeler worden.

Organisaties krijgen te maken met ongelukken, nu zij in grote haast nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie inzetten. Er gaan meer geschillen komen die organisaties vaak niet goed zien aankomen, blijkt uit onderzoek.

Bedrijfsjuristen en risicomanagers zien de toekomst niet rooskleurig in. Meer dan de helft (56%) van de respondenten in een onderzoek van internationaal advocatenkantoor CMS verwacht een toename in het aantal geschillen. De oorzaak ligt in het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI).

De helft van de respondenten denkt dat niet te voorzien is om wat voor geschillen dat precies zal gaan. Dat komt voor een belangrijk deel door de snelheid waarmee organisaties die nieuwe technologie willen inzetten. Ze besteden daardoor onvoldoende aandacht aan risicomanagement. Er ontstaat dus een nieuwe wereld waarin een verhoogd technologierisico de norm is. Juridische teams moeten zich daarom voorbereiden op het nemen van snelle, maar toch weloverwogen acties, zo waarschuwen de onderzoekers

Nieuwe vormen beslechting nodig

Het gaat de komende jaren vooral om problemen rond de naleving van wet- en regelgeving, maar ook om de prestaties van toeleveranciers en partners die niet aan hun service level agreements voldoen. Daarnaast zijn geschillen te verwachten met betrekking tot intellectueel eigendom en bedrijfsgeheimen.

De meeste respondenten (57%) denken dat er behoefte is aan een nieuwe vorm van geschillenbeslechting, die beter is toegespitst op geschillen die voortvloeien uit de inzet van nieuwe technologie. Ze denken onder meer aan een vorm van online geschillenbeslechting waarin eventueel AI zelf ook weer een rol kan spelen.

2
Reacties
Rik van der Wansem - Dataiku 07 juli 2022 15:02

Het artikel doet een voorspelling van wat er mogelijk gaat gebeuren op basis van een enquête onder een specifieke doelgroep. Of dit representatief is of niet, het is veel belangrijker - in elke sector(!) - dat bedrijven en organisaties AI/ML meer gaan zien en gebruiken als een enterprise-toepassing. Nu gaan nog te veel experimentele modellen ongecontroleerd door organisaties heen, met onvoldoende beheer en inzicht hierop. We moeten toe naar een platform-benadering, waarbij modellen de experimentele fase juist ontstijgen en toetsbaarheid, beheer, en gebruik ervan bij elkaar wordt gebracht. Dan wordt het EverydayAI en kan er ook toetsing plaatsvinden op de legitimiteit en bruikbaarheid van de modellen. Experimenteren is goed, maar de techniek en kennis en het partner ecosysteem is inmiddels aanwezig om organisaties te helpen om AI naar een veilig, vertrouwd en waarde leverend productieniveau te brengen.

Lezer#7230 Leether 29 juni 2022 15:58

Merkwaardig. Meer dan de helft van de respondenten ziet AI als bron van nieuwe geschillen maar eenzelfde meerderheid denkt (desondanks ?) aan een vorm van online geschilbeslechting waarin AI een rol kan spelen. En dat terwijl het gebruik van AI ook bij geschilbeslechting, of misschien zelfs wel juist bij geschilbeslechting, veel vooralsnog onbeantwoorde vragen oproept. Zie daarvoor mijn beide zojuist in twee afleveringen gepubliceerde artikel over “AI en rechtspraak” waarbij ik u adviseer daarvoor, waar het gaat om het tweede deel ("AI as court") geen gebruik te maken van de tekst zoals die op deze site is gepubliceerd (die bevat helaas door mij niet geautoriseerde wijzigingen en enkele onjuiste tekstcorrecties) maar de originele tekst zoals die op Linkedin is te vinden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.