Management

Branche
spaarvarken

Minder faillissementen in de ICT

ING: Daling faillissementen zet in 2019 niet verder door.

© CC0 - Pixabay,  Joshua Willson
26 juni 2019

ING: Daling faillissementen zet in 2019 niet verder door.

In de eerste vijf maanden van dit jaar is het aantal faillissementen in de ICT-sector in Nederland met 5% afgenomen, terwijl het totaal aantal faillissementen in ons land juist licht toenam.

Dat blijkt uit een vandaag gepubliceerd rapport van het Economisch Bureau van ING. De samenstellers van het rapport verwachten dat het aantal faillissementen in 2019 ongeveer gelijk zal zijn aan vorig jaar. Daarmee lijkt de ondergrens bereikt. In de afgelopen jaren werd de afname van het aantal faillissementen vooral veroorzaakt door een sterke economische groei. Hierdoor zijn bedrijven financieel weerbaarder geworden en is de kans op faillissement afgenomen.

In de eerste vijf maanden van 2019 zijn er 1.580 bedrijven failliet gegaan, één procent meer ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder (1.560). De ontwikkeling van het aantal faillissementen is vanaf de tweede helft van 2017 t/m mei 2019 op maandbasis vrij stabiel. In de ICT is er dus wel sprake van een verdere afname van het aantal faillissementen.


Bron: CBS

Minder ICT-bedrijven failliet

Hoewel het totaal aantal faillissementen al enige tijd vrij stabiel is, zijn er op sectorniveau grote verschillen. Zo nam het aantal faillissementen in de bouw over de eerste vijf maanden van 2019 met 14% het meest toe ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Terwijl in de ICT juist sprake was van een afname van het aantal faillissementen met 5%. In de industrie daalde het aantal faillissementen zelfs met 19%. De sector heeft volgens de onderzoekers van ING een aantal jaren van solide groei achter de rug, waarbij zowel de productie als werkgelegenheid zijn toegenomen. De kans op faillissement is hierdoor afgenomen.

Geen verdere daling

Voor 2019 verwacht het ING Economisch Bureau zoals gezegd dat het aantal faillissementen rond hetzelfde niveau als 2018 uitkomt. Voor dit jaar wordt een economische groei verwacht van 1,8%, wat lager is dan de 2% van voorgaande jaren. Dit betekent dat er geen sterke conjuncturele stimulans meer is om het aantal faillissementen nog verder te laten dalen, concludeert het bureau.

Tegelijkertijd zijn er een aantal risico’s die in verschillende sectoren voor onzekerheid zorgen. Denk aan de nog altijd op handen zijnde brexit, het protectionistische handelsbeleid van de VS en de krappe arbeidsmarkt in Nederland. Deze risico’s zorgen voor een daling van het ondernemersvertrouwen sinds begin 2018.

Tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen

ING stelt dat het grootste risico voor bedrijven om nu failliet te gaan structureel is van aard, zoals voortgaande digitalisering of veranderend consumentengedrag. De faillissementen van Intertoys en Rot Smeets tonen volgens de onderzoekers aan hoe belangrijk het is voor bedrijven om tijdig in te spelen op ontwikkelingen om zodoende ook op de langere termijn levensvatbaar te blijven. Zo reageerde Intertoys te laat op de sterke concurrentie van online aanbieders en discounters als Lidl, Action en het Kruidvat. Drukkerij Roto Smeets ging failliet doordat het te lang sterk afhankelijk bleef van print, wat een krimpende industrie was door de toegenomen digitalisering.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.