Management

IT beheer
Melanie Schultz- van Haegen

Miljoenennota: Infrastructuur en Milieu werkt digitale diensten uit

De Omgevingswet dringt het aantal regels terug en maakt ze toegankelijker

20 september 2017

De Omgevingswet dringt het aantal regels terug en maakt ze toegankelijker

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een flinke kluif aan de implementatie van de Omgevingswet. Het doel is een betere balans te creëren tussen het benutten en beschermen van de fysieke leefomgeving. 

Om dit doel te bereiken is het terugdringen van het aantal regels noodzakelijk en moeten de resterende regelingen overzichtelijker worden. De regels moeten meer samenhang krijgen, ruimte bieden voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming faciliteren.

Digitalisering speelt daarin een belangrijke rol. Daarvoor is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ontwikkeld. Met dit systeem kunnen initiatiefnemers, belanghebbenden en bevoegd gezag de informatie raadplegen die zij nodig hebben bij het gebruik van de Omgevingswet. Bij inwerkingtreding van de wet kunnen vergunningen digitaal worden aangevraagd, meldingen digitaal worden gedaan en is er een voorziening waarmee burgers en bedrijven omgevingsdocumenten kunnen raadplegen

Het DSO wordt gefaseerd gerealiseerd. Voor de periode 2016–2024 is in totaal circa 218,1 miljoen euro beschikbaar voor het realiseren van de eerste fase. Daarin vallen onder meer de invoeringsbegeleiding, het oprichten van een centraal infopunt en het ontwikkelen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Voor het vervolgtraject van het Digitaal Stelsel Omgevingswet is nog ongeveer 93,1 miljoen euro nodig. Hoe die financiering tot stand moet komen is nog een discussiepunt dat de Tweede Kamer moet bespreken.

Oude applicaties uitfaseren

Bij het Agentschap Inspectie Leefomgeving en Transport loopt een traject om oude, specifieke applicaties met hoge beheerslast uit te faseren en te vervangen door meer generieke systemen. Die moeten onder andere een betere vastlegging en analyse van inspectieresultaten mogelijk maken en de kwaliteit van de dienstverlening verhogen. Voor dat project worden veel externe IT-specialisten ingehuurd waar voor de periode 2018 tot 2022 jaarlijks een bedrag van 5,1 miljoen euro is begroot. Dat is 1,6 miljoen meer dan voor 2017 werd begroot, maar 4,4 miljoen minder dan in 2016 daadwerkelijk werd uitgegeven. 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.