Development

Datamanagement
KNVI tekent manifest dat duidelijkheid moet geven over data

KNVI tekent manifest dat duidelijkheid moet geven over data

KNVI onderschrijft Tada!-uitgangspunten tijdens congres Smart Humanity 2019.

Ondertekening van Tada-manifest door KNVI © KNVI
22 november 2019

KNVI onderschrijft Tada!-uitgangspunten tijdens congres Smart Humanity 2019.

Beroepsvereniging KNVI schaart zich achter de uitgangspunten van het Tada!-gedachtegoed. Dit gedachtegoed beschrijft waarden die meer duidelijkheid moeten geven over het gebruik van data. De komende tijd worden de waarden in de verschillende interessegroepen besproken en dit moet dan leiden tot handelingsperspectieven voor informatieprofessionals.

Volgens Iemke Idsingh, voorzitter van de KNVI-interessegroep Overheid & IT en initiatiefnemer van de Tada!-ondertekening past het manifest goed bij de discussie over Smart Humanity die nu al binnen de KNVI gevoerd wordt. “Ik zie dat er in elk van de interessegroepen van de KNVI dat vanuit eigen perspectief wordt gepraat over ethiek en de rol die data speelt.

Bij het thema Smart Humanity, de afgelopen jaren al een belangrijk thema binnen de beroepsvereniging, staat de rol van de mens in de informatiemaatschappij centraal. “Informatieprofessionals bewaken de ethiek en het welzijn van de mensheid in relatie tot de inzet van technologie en de gevolgen van opeenvolgende disruptieve golven in de maatschappij”, aldus de KNVI.

Vervolg op ontwikkelingen

Volgens Idsingh is de ondertekening daarom een vervolg van de ontwikkelingen die binnen de beroepsvereniging al gaande zijn. “Denk aan de documentaires Toegang of Kenniswerker, of aan uitgaven als Governance de menselijke maat genomen. We nemen ook deel aan Nederlandse Praktijkrichtlijn voor menselijke IT Governance van de NEN. Het congres in november werd geopend door prinses Laurentien met een sessie over laaggeletterdheid. Dat zijn allemaal thema’s waar de pijlers van Tada direct in resoneren.”

De bedoeling is dat de pijlers van Tada! in de interessegroepen worden besproken, zodat dat handelingsperspectieven voor de verschillende informatieprofessionals oplevert. “Als KNVI kunnen we een rol spelen in wat de pijlers van Tada! praktisch betekenen voor de informatieprofessionals. Bijvoorbeeld als het gaat om archivering gaat het dan over hoe ga je met data om in een archief. Wat bewaar je en wat niet? Hoe ga je om met machine learning als daar conclusies uitkomen en wat ga je archiveren van dat traject.”

Geen handboek

Idsingh denkt niet aan een KNVI-handboek, de manier van handelen moet tussen de oren komen van de informatieprofessional. “Tada initieert een discussie en katalyseert het denken over deze thema’s.” En misschien, zo relativeert Idsingh, verandert er ook weinig voor informatieprofessionals. “De thema’s klinken soft en niet technisch. Maar ik denk dat bij thema’s als inclusiviteit, legitimiteit, open of zeggenschap dat deze vragen om een stevige backbone in juridische zin, in beveiliging en toegankelijkheid. Eigenlijk gaat het over bijna alle non-functionals die je kunt bedenken en die er al decennia zijn. Dat waren vroeger ook graadmeters voor het succes van een project.”

Lees meer over
Lees meer over Development OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.