Beheer

Netwerken
Keijzer: overheid heeft faciliterende rol bij aanleg zeekabels

Keijzer: overheid heeft faciliterende rol bij aanleg zeekabels

Europese fondsen voor financiering worden onder de aandacht van marktpartijen gebracht, schrijft de staatssecretaris. 

26 oktober 2020

Europese fondsen voor financiering worden onder de aandacht van marktpartijen gebracht, schrijft de staatssecretaris. 

Bij het aanleggen van nieuwe zeekabels wil de overheid een faciliterende rol spelen, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Dat schrijft staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer in een brief aan de Tweede Kamer. Ze laat zich in de brief niet uit over de bekostiging van het aanleggen van zeekabels of over de invloed van Amerikaanse of Chinese tech- en contentbedrijven bij de aanleg van zeekabels.

Keijzer geeft in haar brief aan dat ze de meerwaarde van zeekabels voor de Nederlandse digitale infrastructuur ziet. “Ik wil mij nadrukkelijk positief uitlaten over de meerwaarde van het aanleggen van nieuwe zeekabels. Ik ben daarom ook bereid om, als marktpartijen of consortia van partijen overwegen een nieuwe zeekabel naar Nederland aan te leggen, hier faciliterend op te treden, bijvoorbeeld bij de vergunningverlening.” De minister schrijft op de hoogte te zijn van de veranderde markt voor onderzeese kabelverbindingen. Ze gaat in haar brief niet in op de gevolgen daarvan.

Brandbrief

Brancheorganisaties en ondernemingen uit de IT-sector vroegen in een brandbrief van mei dit jaar om actie vanuit de overheid bij de aanleg van zeekabels. Ze maakten zich zorgen over het verlies voor Nederland van de functie van datahub en digitale doorvoerhaven. Daarnaast uiten de brancheorganisaties en IT-bedrijven hun zorgen over de risico’s voor de soevereiniteit van digitale infrastructuur.

In de brandbrief schrijven ze hoe het speelveld de afgelopen 30 jaar sterk veranderd is. “Destijds werden de intercontinentale datakabels aangelegd door consortia waarin partijen met een duidelijk nationaal belang, zoals KPN, France Telecom, Deutsche Telekom of BT, en wetenschappelijke netwerken zoals SURF, betrokken waren. Tegenwoordig zijn grote Amerikaanse of Chinese tech- en contentbedrijven de dominante partijen. Zij maken andere afwegingen dan de traditionele telecombedrijven en begeven zich in andere gremia, wat grip op het waarborgen van de strategische belangen van Nederland sterk heeft veranderd. Het huidige speelveld is te veelomvattend en kapitaalintensief voor Nederlandse spelers om hierin nog zelfstandig te kunnen acteren.” De briefschrijvers roepen op tot coördinatie vanuit de overheid nodig wegens de grote nationale belangen.

Een goed investeringsklimaat voor de aanleg van deze kabels is wenselijk, schrijft de staatssecretaris nu. Ze verwijst daarvoor naar het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en naar Europese fondsen. “Indien marktpartijen deze kabels aan willen leggen, is daardoor co-financiering vanuit de EU mogelijk. Deze fondsen zal ik ook onder de aandacht van marktpartijen brengen.”

Faciliteren van aanlanding

Tijdens de marktgesprekken zouden partijen hebben aangegeven dat het wenselijk is dat de overheid een sterkere rol speelt. “Nadrukkelijk werd gezegd dat het daarbij niet gaat om het bekostigen van deze kabels, maar om het faciliteren van de aanlanding.”

Een voorbeeld om dergelijke facilitering te verzorgen, is het verlenen van vergunningen. Faciliteren kan echter ook door (meer) aandacht voor het probleem dat het leggen kabels in de Noordzee in de toekomst lastig kan zijn. De staatssecretaris zegt dit te herkennen. "Ik vind het daarbij belangrijk dat er ruimte blijft voor nieuwe zeekabels en dit is ook opgenomen in de Nationale Omgevingsvisie die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan uw Kamer is gestuurd."

Lees meer over
1
Reacties
M. Commandeur 26 oktober 2020 23:28

Ook hier wordt door het ongebreidelde neoliberalisme de zeggenschap en macht van het volk (democratie) vervangen door die van de markt. En in een mercatocratie is degene met het meeste geld de baas. Als de marktmeester het laat afweten leidt dat tot steeds groter concentratie van macht en monopolievorming.
Ietsje meer communisme graag ... (niet teveel).

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.