Loopbaan

Carriere
werkloos

In jaar tijd ruim 1000 werkloze IT’ers minder

Relatief weinig beëindigde ww-uitkeringen voor 50-plussers.

© Pixabay
25 oktober 2018

Relatief weinig beëindigde ww-uitkeringen voor 50-plussers.

Ondanks de enorme vraag naar IT-professionals telt ons land nog altijd 6.142 niet-werkende IT-professionals die zich bij het UWV hebben laten registreren als werkzoekend.

In een maand tijd daalde het aantal werkloze IT’ers met 1,8%, want in de maand augustus telde ons land nog 6.253 werklozen in de beroepsgroep ICT. Dat blijkt uit cijfers van UWV WERKbedrijf.

Op jaarbasis daalde de werkloosheid onder IT’ers met maar liefst 14,6%, wat neerkomt op een absolute daling van meer dan 1000 IT’ers. Wat overigens niet wil zeggen dat die duizend allemaal een baan hebben gevonden, want het UWV telt het aantal mensen dat een WW_uitkering ontvangt en die kan ook worden beëindigd om een andere reden dan werk hebben gevonden. Zo kan de maximale termijn zijn verstreken en dan belandt zo iemand in de bijstand.

Grote verschillen per leeftijdscategorie

Opgesplitst in leeftijdscategorieën valt op dat er vooral veel IT’ers werkloos zijn van boven de 50. Eind september registreerde UWV slechts 260 IT’ers onder de 27 jaar met WW, tegen 2.546 werkloze IT’ers met een WW-uitkering tussen de 27 en 50 jaar oud. De grootste groep bestaat uit werkloze IT’ers van 50 jaar en ouder: op dit moment zijn het er 3.336.

Het aantal beëindigde uitkeringen voor IT’ers nam in de periode januari tot en met september af ten opzichte van de vergelijkbare periode een jaar eerder, en wel van 6.117 naar 5.877. Dat komt neer op een afname van 3,9%. Het gaat om 581beëindigde WW-uitkeringen voor IT’ers tot en met 26 jaar, 3.412 beëindigde WW-uitkeringen voor IT’ers tussen de 27 en 50 jaar oud en tot slot 1.884 beëindigde WW-uitkeringen voor 50-plussers.

Laagste niveau nog niet bereikt

Het CBS meldde onlangs dat het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk de afgelopen drie maanden met gemiddeld 22.000 per maand is toegenomen. In september waren er ruim 8,8 miljoen werkenden in Nederland. Het totale aantal werklozen daalde met gemiddeld 4000 per maand tot 343.000. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking kwam in september uit op 3,7. Het laagste niveau bij het uitbreken van de economische crisis, 3,6 procent in de laatste maanden van 2008, is nog net niet bereikt. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

Ruim 4,1 miljoen mensen hadden om uiteenlopende redenen geen betaald werk. Naast de eerder genoemde werklozen ging het om bijna 3,8 miljoen mensen die niet recent hebben gezocht en/of niet direct voor werk beschikbaar waren. Hun aantal is in de laatste drie maanden met gemiddeld 14.000 per maand afgenomen. UWV registreerde eind september 274.000 lopende WW-uitkeringen.

Alle beroepsklassen laten een afname zien in het aantal nieuw verstrekte WW-uitkeringen. De afname is het sterkst bij pedagogische beroepen (-21,7 procent) en technische beroepen (-21,4 procent).

Meer informatie vind je in de Nieuwsflits van september 2018.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.