Management

Software-ontwikkeling
identiteitskaart

IT-projecten overheid gieren miljard uit budget

Nieuwe missers boven tafel bij onderzoek FD.

Een nieuw IT-systeem bij de IND kost al meer dan 25 maal dan begroot © IND
2 juli 2018

Nieuwe missers boven tafel bij onderzoek FD.

Grotere IT-projecten bij de overheid lopen gemiddeld 40 procent uit hun budget met uitschieters naar 2400 procent, blijkt uit een analyse van 125 IT-projecten bij de overheid met een miljoenenbudget.

Een van de meest in het oog springende missers is een project bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst IND. Een project begroot op 1,2 miljoen euro kost de maatschappij uiteindelijk 29 miljoen euro. Het systeem had in 2015 moeten worden opgeleverd maar is naar verwachting pas volgend jaar zomer klaar. Ook de verbetering van het online identificatiesysteem DigiD gaat goed mis. Begroot op 4 miljoen, kost het inmiddels 25 miljoen euro en de beoogde ontwikkeltijd is al met een factor drie overschreden.

Voor alle 125 projecten die het Financieele Dagblad heeft onderzocht, was een budget beschikbaar van ruim 2,5 miljard euro. De totale kosten bedragen op dit moment echter al 3,5 miljard euro, een overschrijding van 1 miljard euro. Het FD maakte gebruik van een lijst die het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft opgesteld. 22 van de projecten op die lijst melden al een budgetoverschrijding van minimaal 100 procent.

Werkelijke kosten hoger

De inschatting van de budgetoverschrijdingen is vermoedelijk nog aan de conservatieve kant. Veel van de projecten die al afgerond hadden moeten zijn, blijken nog wel jaren langer nodig te hebben volgens de huidige inschatting. Maar ook die inschatting kan verkeerd blijken. Een voorbeeld is een vernieuwing van een systeem bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Op de lijst van Binnenlandse Zaken staat het project vermeld met een einddatum op 31 december 2017 en een kleine overschrijding van het budget. Onlangs bleek echter uit een rapportage aan de Tweede Kamer dat het project niet af is voor 31 december 2019 en de kosten naar verwachting oplopen van de gereserveerde 36 miljoen euro naar 95 miljoen euro.

BIT kan missers niet voorkomen

Het Bureau ICT Toetsing (BIT) - dat na de parlementaire enquêtecommissie in 2012 werd ingesteld - heeft zo blijkt nog niet het gewenste effect gehad. Dit bureau moet als onafhankelijk toezichthouder de voortgang en de budgetoverschrijdingen in de gaten houden zodat de grote ICT-missers die in het verleden hadden plaatsgevonden uit zouden blijven. Al de projecten die op de lijst van Binnenlandse Zaken staan, vallen onder het werkingsgebied van BIT. Echter niet alle projecten van de overheid staan er op. Het gaat namelijk alleen om de nieuwbouw van systemen. Maar bijvoorbeeld het uit de hand lopen van onderhoud aan systemen van de Belastingdienst valt buiten het aandachtsgebied van BIT. Ook de projecten van Defensie mogen niet openbaar worden gemaakt en komen dus niet op de lijst voor.

Lees meer over
7
Reacties
Daniel von Asmuth 19 juli 2018 19:40

De F-35 Joint Strike Fighter mag ook op de lijst van mislukte of op zijn minst budgetoverschrijdende IT projecten.

DJF 19 juli 2018 12:50

Waarom projecten niet binnen tijd, budget en kwaliteit ? Projecten (ict en anders) zijn slechts een uitvoerings onderdelen van overheids dienstverlening die aandacht trekken. Dit vanwege zichtbaarheid door vooraf afgesproken parameters als budget en tijd valt het mislukken sterker op dan andere (minder strak geparametriseerde) dienstverlening. Matige effectiviteit van (overheids) dienstverlening is sowieso een groot probleem door een reeks van oorzaken, projecten zijn slechts de kanaries in de kolenmijn... Effectiviteit over een heel breed terrein van dienstverlening loopt steeds verder achteruit in onze maatschappij. Zie de problemen in onderwijs, zorg, infrastructuur en politiek. Voer voor filosofen...

René Notten 04 juli 2018 12:14

Software metrieken (o.a. FPA) kunnen objectief aantonen waar de schoen wringt.
Dit is ook de algehele conclusie in het onderzoeksrapport van de commissie Elias uit 2014. Wordt daar wel voldoende lering uit getrokken?

Hans Vonk 03 juli 2018 23:48

Gemiddeld is maar 40% van de projecten in staat om binnen tijd, budget op te leveren. Waarom zien we na drie decennia, met de meest getalenteerde mensen op aarde nog steeds niet in staat om door te verbeteren? Nog erger is dat hoogstens 5 % van de projecten meer opleveren dat ze kosten. Dat laten we echt miljarden liggen. Projectmanagers kunnen dit niet oplossen zolang business niet op uitkomsten, baten en waarde stuurt. Gemiddeld wordt slechts 40% van de beschikbare waarde gerealiseerd tegen 160% van de kosten om 100% van de baten de kunnen realiseren. Volgens meten we het succes van projecten af en sturen we op de verkeerde zaken.

Piet 02 juli 2018 22:08

Het bedrijfsleven eet er lekker van. Lekker prutsen bij de overheid voor een goede cash flow. Omarm de commerciële ambtenaar die voor de burger belastingbetaler is

Piet 02 juli 2018 22:06

Het bedrijfsleven eet er lekker van. Lekker prutsen bij de overheid voor een goede cash flow. Omarm de commerciële ambtenaar, die opkomt voor de burger belastingbetaler

Marc 02 juli 2018 16:28

Hoe doen IT projecten het in bedrijven?

Ik heb meer dan dertig jaar in bedrijven gewerkt en nog nooit meegemaakt dat een IT project binnen budget werd opgeleverd.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.