Innovatie & Strategie

Wetenschap

ICT-rapport rekenkamer blijkt puinhoop

5 december 2012
Onderzoekers van de TU Delft hebben een rapport van de Algemene Rekenkamer over overheids-ICT afgekraakt. "Het rapport vertoont zulke ernstige gebreken dat aan de uitkomsten ervan geen waarde mag worden toegekend", is de conclusie van de onderzoekers.

De Tweede Kamer had al in 2010 om het onderzoek door de Algemene Rekenkamer gevraagd om meer greep te krijgen op de ICT-uitgaven van de overheid. De zogeheten 'leveranciersafhankelijkheid' speelt daarbij een voorname rol. Overheden zitten zo diep gevangen in de technische aanpak van bepaalde ICT-leveranciers dat er afhankelijkheid is ontstaan. Het rapport moest vooral duidelijk maken of het gebruik van 'open standaarden' en 'open source software' verandering in deze situatie zou brengen en hoeveel daarmee bespaard kon worden.

'De effecten van open systemen zijn verwaarloosbaar'

In het rapport dat de Rekenkamer voorjaar 2011 uitbracht, luidde de belangrijkste conclusie dat er geen noemenswaardige baten te verwachten zijn van de inzet van open ICT-techniek. Direct al na het verschijnen kwam er van verschillende zijden kritiek op de kwaliteit van het Rekenkamerrapport.

Onderzoekers Tineke Egyedi en Bert Enserink van de Technische Universiteit Delft zagen hierin aanleiding het ICT-rapport aan een nader onderzoek te onderwerpen, waarbij zij zich om praktische redenen moesten beperken tot 'open standaarden'. Ook zij concluderen nu dat de wetenschappelijke aanpak van de Rekenkamer ernstige gebreken vertoont. De belangrijkste onderzoeksvragen van de Tweede Kamer zijn feitelijk onbeantwoord gebleven.

Verkeerd beeld geschetst

Ze waarschuwen ervoor dat desondanks aan dit rapport veel waarde wordt toegekend, vooral in het buitenland op basis van de solide reputatie die de Algemene Rekenkamer als Hoog College van Staat geniet. Ze bepleiten het uitbrengen van een Engelse vertaling van het rapport, zodat buitenlandse overheden en kennisinstellingen zelf over de waarde ervan kunnen oordelen. Egyedi en Enserink concluderen ook dat eerder onderzoek wel degelijk baten van open standaarden zichtbaar heeft gemaakt.

 

Lees meer over
Lees meer over Innovatie & Strategie OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.