Beheer

Governance
datacentrum

Hostingsector bezorgd over slechte reputatie Nederland

Oproep aan hosters en datacenters tegen laksheid in bestrijding kinderporno.

© CC BY-SA 2.0 - Flickr.com Cory Doctorow
23 december 2019

Oproep aan hosters en datacenters tegen laksheid in bestrijding kinderporno.

“Het is bijzonder vervelend om te zien dat een paar partijen vrijwel niets doen tegen dit verschrikkelijke materiaal terwijl de rest van de providers zich wel inzet om Nederland schoon te houden van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Door dat lakse gedrag krijgt de hele Nederlandse sector een slechte reputatie”, zegt directeur Michiel Steltman van branchevereniging DINL. Aanleiding is publicaties over kinderporno waarbij Nederland opnieuw wordt genoemd als het land dat de meeste webhosters met kinderporno heeft.

De hostingsector doet samen met het Meldpunt Kinderporno, wat valt onder het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), een oproep tot intensievere aanpak van kinderporno. Brancheorganisaties DINL (Stichting Digitale Infrastructuur Nederland), DHPA (Dutch Hosting Provider Association) en ISPConnect dringen er bij hostingproviders en datacenters op aan om zich aan te sluiten bij de gezamenlijke bestrijding van kinderporno.

Niet iedereen doet mee

"Verreweg de meeste bedrijven in de digitale infrastructuur werken nauw samen met het Meldpunt om te zorgen om hun infrastructuur schoon te houden van dit materiaal", aldus Steltman van de DINL. Het gaat daarbij niet alleen om de eigen servers en storage van die IT-faciliterende bedrijven: zij werken ook aan het schoonhouden van servers van hun klanten, legt hij uit. "Het is daarom des te vervelender dat een aantal partijen dat niet doet. We roepen hen op om aan onze zijde te komen staan."

De drie brancheorganisaties en de EOKM doen hun oproep nu naar aanleiding van publicaties dit weekend in de New York Times waar Nederland opnieuw wordt genoemd als het land dat de meeste webhosters met kinderporno heeft. Vorig jaar is Europa de Verenigde Staten gepasseerd als de top hostinglocatie voor materiaal van kindermisbruik op het open web, zo schrijft de Amerikaanse krant. Dit op basis van een rapport van Inhope, een groep die coördinerend werk verricht voor hotlines wereldwijd voor meldingen van kindermisbruik. Binnen Europa voert Nederland die de ranglijst aan, aldus de New York Times.

Klanten aanspreken, of wegsturen

Arda Gerkens van het Meldpunt Kinderporno spreekt in de oproep van een schandvlek, die moet worden verwijderd. Recent hebben de Nederlandse brancheorganisaties op datacenter- en hostinggebied al hun gedragscodes aangescherpt. Daarin is onder meer afgesproken dat dergelijk materiaal binnen 24 uur moet worden verwijderd. De reikwijdte van deze onderlinge afspraak is echter beperkt, omdat lang niet alle hostingproviders zijn aangesloten bij de brancheorganisaties, en sommigen hebben de gedragscode niet ondertekend.

Steltman: "Er zijn hostingproviders die onbeheerde servers hebben, en datacenters met servers van buitenlandse klanten. Technisch en juridisch kunnen zij dan niet altijd zelf ingrijpen in wat er op die servers staat. Maar zij kunnen wel van hun klanten eisen om dit te doen." Gerkens formuleert het harder: “Wanneer jouw klant kinderporno op een server heeft staan, dan is het onbegrijpelijk dat je deze klant daar niet op aanspreekt. En als deze geen maatregelen treft om het materiaal te verminderen, of structureel te weinig onderneemt, dan moet je er simpelweg afscheid van nemen."

Instrumenten voor iedereen

DINL-directeur gaat hierin mee: "We hebben weinig begrip voor partijen die hier niet voortvarend mee aan de gang gaan. De instrumenten die we hebben zijn vrij eenvoudig te implementeren. Een klant die dat niet wil is ter kwader trouw. Doe er geen zaken mee.” Volgens Gerkens is het onmogelijk om het Nederlandse internet helemaal schoon te krijgen, maar er kan meer gedaan worden dan nu het geval is. Zij stelt dat het mogelijk is om "de hoeveelheden [gehoste kinderporno - red.] die we nu hebben" drastisch te verminderen.

"We hebben samen met het ministerie van J&V en de sector in de afgelopen maanden instrumenten ontwikkeld om het verspreiden zoveel mogelijk te voorkomen en wanneer we het zien, zo snel mogelijk weg te halen. Ik roep deze bedrijven op hier gebruik van te gaan maken.”

Slechte reputatie

Steltman verklaart dat bedrijven én overheid er voor moeten zorgen dat er meer middelen komen om deze belangrijke taak goed te kunnen vervullen. "Het is bijzonder vervelend om te zien dat een paar partijen vrijwel niets doen tegen dit verschrikkelijke materiaal terwijl de rest van de providers zich wel inzet om Nederland schoon te houden van afbeeldingen van seksueel kindermisbruik. Door dat lakse gedrag krijgt de hele Nederlandse sector een slechte reputatie.”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.