Innovatie & Strategie

Juridische zaken
vergaderen

Gemeenten willen corona-stilstand voorkomen met digitale besluitvorming

´Digitaal vergaderen en stemmen vaak al mogelijk´

26 maart 2020

´Digitaal vergaderen en stemmen vaak al mogelijk´

Gemeenten hebben de minister van Binnenlandse Zaken opgeroepen om snel te onderzoeken hoe digitale besluitvorming toch rechtsgeldig kan verlopen. Bij veel gemeenten en provincies zijn er zorgen over de continuïteit van vergadering en besluitvorming, nu bijeenkomsten niet meer zijn toegestaan. Een oplossing zou in digitale besluitvorming kunnen liggen, maar dit is volgens de wet niet rechtsgeldig.

Democratie in het geding

Het hoogstnoodzakelijke kan op korte termijn wel doorgaan, omdat er een mogelijkheid is een extra vergadering uit te schrijven als het quotum niet gehaald wordt, waarbij in de nieuwe vergadering maar een beperkt aantal raads- of statenleden aanwezig hoeft te zijn.

Toch is dit voor velen geen goede uitwerking van wat democratische besluitvorming zou moeten zijn, vinden de griffiers. "Bovendien is dat niet goed voor het aanzien en het functioneren van de lokale democratie als dit enige maanden zou duren. Essentiele besluitvorming over tal van zaken kan bovendien mogelijk tot stilstand komen."

Niet rechtsgeldig

In de brief merken de griffiers op dat in veel vergadersystemen die het lokaal bestuur gebruikt het al mogelijk is digitaal te overleggen en soms ook te stemmen. Deze beraadslagingen worden via de kanalen van gemeenten en provincies ook gestreamd. De Vereniging van Griffiers inventariseert nu welke methoden en systemen gemeenten en provincies inzetten om de beraad zoveel mogelijk door te kunnen laten gaan. Ze wijst erop dat besluitvorming een wezenlijk onderdeel is van het functioneren van onze democratie, maar deze op digitale wijze niet rechtsgeldig is. ‘Bovendien zitten er haken en ogen aan, omdat stemmen op afstand vereist dat er een vorm van identificatie van het raad- of statenlid mogelijk is, zoals een digitale handtekening, een irisscan of vingerafdruk.’

Wetswijziging

Om besluitvorming op democratische wijze door te laten gaan willen de griffiers graag zoveel mogelijk de technische mogelijkheden benutten. ‘Daarom roepen wij u op om op korte termijn te bezien welke wetswijziging nodig zou zijn om digitale besluitvorming rechtsgeldig te kunnen laten verlopen.’ Daarbij staan vereisten van openbaarheid, veiligheid, het functioneren van de lokale democratie met de daarbij behorende inspraakmogelijkheden van burgers uiteraard voorop, aldus de griffiers. 

 

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.