Gartner: 'Duurzaamheid wordt prioriteit'

21 juli 2011
Uit een marktverkenning van Gartner komt naar voren dat duurzaamheid de komende jaren een erg belangrijk onderwerp wordt. Directeuren van bedrijven zullen daar op worden afgerekend, niet alleen gevoelsmatig maar ook cijfermatig.

Duurzaamheid werd vroeger meestal geassocieerd met 'wollige' factoren zoals het voldoen aan bepaalde normen, het opbouwen van en goede reputatie en het geven van geld aan liefdadige doelen. Die meetlat gaat verdwijnen, stellen de onderzoekers van Gartner. En er komen nieuwe meetinstrumenten voor in de plaats.

Bedrijven worden afgerekend op bijvoorbeeld het beslag dat ze leggen op natuurlijke hulpbronnen en op de hoeveelheid energie die ze gebruiken. Daarbij wordt al gauw gewezen op de IT, als een van de bedrijfsmiddelen die het meest energievretend zijn. In de directiekamers zal ook besproken moeten worden hoe diezelfde IT kan bijdragen aan het terugdringen van verspilling.

Ze weten het eigenlijk wel...
De directeuren zijn zich wel bewust van die nieuwe rol van de IT, maar in de praktijk doen ze er nog te weinig aan, meent Gartner. De komende jaren zullen de CEO en de CFO zich meer moeten bekommeren om de inzet van IT voor het bereiken van besparingen.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.