Innovatie & Strategie

Governance
Architect

Enterprise architectuur ontstijgt status van religie

Enterprise architectuur vooraf definiëren levert IT-projecten meer succes op.

© Shutterstock
18 januari 2010

Enterprise architectuur vooraf definiëren levert IT-projecten meer succes op.

Enterprise Architecture heeft nut. IT-projecten waarbij gebruik wordt gemaakt van een vooraf gedefinieerde EA verlopen onmiskenbaar succesvoller dan projecten die zonder een dergelijk top-downkader worden afgewikkeld. Dat blijkt uit onderzoek van Raymond Slot, die volgende week op dit onderwerp verwacht te promoveren aan de Universiteit van Amsterdam.

Slot paste statistische technieken toe om na te gaan in welke mate EA bijdraagt aan het succes van IT-projecten. Hij vergeleek 49 softwareontwikkelprojecten en lette daarbij specifiek op de mate waarin Enterprise en Projectarchitectuur is toegepast. Bij sommige projecten was vrijwel niets aan architectuur gedaan, andere projecten waren volledig onder architectuur uitgevoerd. Vervolgens is gekeken of deze verschillen in aanpak correspondeerden met een verschil in projectresultaat.

Dat bleek inderdaad het geval te zijn. De onderzoeker stelde vast dat bij gebruik van Enterprise Architectuur:

  • de budgetoverschrijding gemiddeld 19 procent lager uitpakt;
  • het aantal projecten met hoge budgetoverschrijding met ongeveer een kwart afneemt;
  • de overschrijding van tijdsplanningen gemiddeld 40 procent minder is;
  • klantentevredenheid gemiddeld circa 15 procent hoger blijkt
  • de opbrengsten van het project gemiddeld met 10 procent toenemen.

Deze bevindingen rechtvaardigen volgens de promovendus de conclusie dat het voor organisaties zin heeft Enterprise- en Projectarchitecturen in te voeren.

Ofschoon het idee van Enterprise Architectuur circa twee decennia oud is en er sindsdien aanzienlijke vooruitgang is geboekt op het gebied van methoden en technieken voor de ontwikkeling van architecturen, is er betrekkelijk weinig met zekerheid bekend over de economische waarde ervan. De vraag of een organisatie beter af als deze aan Enterprise Architectuur doet, was tot dusverre moeilijk te beantwoorden, daar moeilijk te bepalen is in hoeverre het eindresultaat van een project anders zou zijn geweest als er geen architectuur zou zijn geweest.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.