Management

Zakelijke software

Document-SaaS wint SEPA-incasso's in

3 maart 2014
Document-automatiseerder Textplan.nl schiet ondernemers die hun SEPA-incassoprocedure nog niet volledig hebben doorgevoerd te hulp met een SaaS-oplossing voor het verwerven van SEPA-incassomachtigingen.

Volgens de nieuwe regels voor Europese betalingsverkeer moeten bedrijven die van incasso gebruik maken, beschikken over een formele machtiging door hun klant. Zo'n machtiging moet voldoen aan een reeks van welomschreven eisen. Textplan.nl biedt bedrijven nu de mogelijk om hun klanten een webformulier te zenden waarop ze de vereiste informatie kunnen invullen, inclusief een digitale handtekening. Ingevulde formulieren worden geaccepteerd op basis van een controle op de geldigheid en de volledigheid van de door de debiteur ingevoerde gegevens.

SSL-encryptie

Om de vertrouwelijkheid van de ingevulde gegevens (handtekening, persoonsgegevens, bankrekeningnummer etc.) te waarborgen, maakt TextPlan gebruik van zogeheten 'zero-knowledge' encryptie, wat inhoudt dat de data door TextPlan alleen in versleutelde vorm wordt gehanteerd en dus voor TextPlan niet inhoudelijk toegankelijk is. De verbinding tussen de incassant en zijn machtigende particulier verloopt geheel via het SSL-protocol.

30 dagen gratis

Textplan biedt SEPA-machtigingenoplossing voor de duur van 30 dagen kosteloos aan. Daarna treedt een staffel in werking die een beperkte mate van verder gratis gebruik mogelijk maakt. De SEPA-SaaS is volgens directeur Marcel Lagerweij in de eerste plaats bedoeld als demonstratie van de mogelijkheden die TextPlan biedt. Deze draaien om het centraal beschikbaar maken en beheren van templates voor tekstdocumenten, wat ten opzichte van conventionele kantooroplossingen voordelen biedt op het vlak van efficiëntie en voorkoming van fouten, zoals gebruik van achterhaalde versies 'dubbel' onderhoud en inconsistenties in het documentportfolio.

De SaaS functioneert sinds 2012 en bedient inmiddels zo'n 150 klanten in Nederland en daarbuiten. Recentelijk werd de mogelijkheid van SSL-beveiligde twee-richtingscommunicatie op basis van formulieren toegevoegd, waarvan de SEPA-SaaS nu een demo-toepassing is.

Niet voor machtigingen-beheer

Wie voor z'n SAP-incasso beheer op textplan.nl verlaat, moet zich wel bedenken dat de functionaliteit vanuit SEPA-perspectief beperkt is. TextPlan genereert bijvoorbeeld geen overzicht van wie wel of niet invulde. Ook is er geen voorziening om de eenmaal ingewonnen machtigingen te beheren (wat onder meer van belang kan zijn in verband met de beperkte geldigheidsduur).

Voor het eigenlijke SEPA-machtigingenbeheer moet gebruik worden gemaakt van een andere applicatie. Die andere applicatie moet dan om kunnen gaan met machtigingen in .pdf-format, waarbij zich dan direct de complicatie voordoet dat cruciale beheersdata (zoals NAW-gegevens of de afloop-geldigheids-datum) voor deze applicatie niet rechtstreeks uit zo'n .pdf-bestand is af te leiden. Wat uiteraard niets afdoet aan TextPlans verdienste dat het een gestructureerd format biedt om de debiteuren te benaderen, met een formulier dat pas kan worden verzonden of afgedrukt als alle vereiste informatie geloofwaardig is ingevuld.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.