Management

Governance
digitale zorg

Digitalisering zorg dreigt te stranden

Stijgende kosten beheer en onderhoud nekt innovatie.

© Shutterstock Rido
19 mei 2022

Stijgende kosten beheer en onderhoud nekt innovatie.

De digitalisering van de zorg is essentieel om personeelstekorten en de toenemende zorgvraag als gevolg van vergrijzing het hoofd te kunnen beiden. Maar de benodigde innovatiebudgetten worden steeds verder uitgehold door oplopende kosten voor beheer en onderhoud, constateert KMPG in een macro-analyse.

Ziekenhuizen besteden jaarlijks ongeveer 20% van hun IT-budget aan digitale innovatie. Dat komt neer op een bedrag van gemiddeld 3 tot 5 miljoen euro. Het IT-landschap van ziekenhuizen wordt echter steeds complexer, waardoor er steeds meer van het IT-budget gaat naar het draaiend houden daarvan. Die stijging leidt ertoe dat in 2026 zelfs het hele budget door onderhoud wordt opgesoupeerd, tenzij er fors meer wordt geïnvesteerd in digitalisering van de zorg, becijferde KPMG in een rapport dat is opgesteld in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ).

KPMG gaat er zelfs vanuit dat minimaal 30% investeringsruimte nodig is om de voor de toekomst noodzakelijke digitaliseringsslag te kunnen maken. Er zijn weliswaar mogelijkheden om de onderhouds- en beheerkosten terug te dringen, bijvoorbeeld door meer gebruik te maken van clouddiensten en een vergaande standaardisering van applicaties. Maar dat zijn besparingen die pas op langere termijn zichtbaar worden en waarvoor eerst geïnvesteerd moet worden. "Zonder ingrijpen dreigt digitale transformatie in de Nederlandse ziekenhuizen vast te lopen”, stelt Hylke Kingma, partner Digital Health en leider van het onderzoek bij KPMG.

KPMG somt vijf punten op waar de digitale transformatie bij ziekenhuizen om draait:

  • Uitwisseling van patiëntgegevens en betere toegang tot relevante gegevens.
  • Datagedreven zorg levert betere inzichten op voor zorg op maat en meer kwaliteit. Dat vereist nieuwe nu nog veelal schaarse vaardigheden.
  • Digitale zorg biedt vervolgens voordelen voor zowel de patiënt die niet altijd meer naar het ziekenhuis hoeft te komen als de zorgverlener die op afstand kan helpen.
  • Bescherming tegen het toenemend aantal digitale inbraken.
  • Transitie van het bestaande IT-landschap naar een cloudomgeving. Daarmee wordt het op- en afschalen in IT-capaciteit makkelijker en kunnen beheerkosten omlaag.
Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.