Denktank Omega wil boost kenniseconomie

10 december 2010
De denktank Omega, een groep onafhankelijke mensen uit allerlei sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, doet een reeks concrete voorstellen aan het kabinet die meer dan 300.000 nieuwe hoogwaardige banen kunnen creëeren. Die extra banen zullen volgens de denktank een toegevoegde waarde van 30 miljard euro genereren.

In het rapport Kruispunt van Wegen doet de danktank Omega op de terreinen energie, onderwijs, financiering, transport, ICT, economie, landbouw, handel en gezondheidszorg concrete voorstellen om de werkgelegenheid in de kenniseconomie een impuls te geven. Centraal staan de strategische samenwerking tussen kennisinstituten, een hernieuwde rol van de overheid in het mondiale krachtenveld en het bedrijfleven.

Overheid moet naar de cloud
Op ICT-terrein adviseert Omega de overheid over te schakelen op cloud computing en zogeheten ‘transformationele outsourcing’ door te voeren om in hoog tempo de noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen. Deze veranderingsuitbesteding zal samenwerken tussen departementen faciliteren en stimuleren.

Met geschatte investeringen van ongeveer 100 miljoen euro per jaar, is in de automatisering van de overheid alleen al een rendement te behalen van ongeveer 1 miljard euro in 4 jaar. Dat bedrag kan onverkort worden geïnvesteerd in e-Overheid oplossingen, waardoor nog aanzienlijk grotere besparingen zijn te realiseren, stelt de danktank.

Software industrie stimuleren
Ook moet de groei van de software-industrie worden gestimuleerd. Het gebruik van open-sourcesoftware moet worden gestimuleerd. Dat resulteert in betere kwaliteit tegen lagere kosten en werkgelegenheid voor ontwikkelaars. Het vraagt volgens Omega om een investering van 2 miljoen per jaar.

Het Nederlandse bedrijfsleven moet volgens Omega profiteren van een pakket van fiscaal vriendelijke maatregelen om een vooraanstaande positie in te nemen qua automatiseringsgraad die de concurrentiepositie van onze bedrijven ten goede komt.

Glasinfrastructuur los van content
Daarnaast moet er snel wet- en regelgeving komen voor kanteling en splitsing van de glasvezelinfrastructuur. Ook moet er tijdig werk worden gemaakt van het definiëren van interfaces en koppelvlakken. Die wetgeving moet de bestaande verticale koppeling tussen infrastructuur, distributie en applicaties en content doorbreken. Door toekomstvaste Infrastructuur te separeren en deze toegankelijk te maken voor alle netwerk-dienstenaanbieders, wordt concurrentie en een breed productaanbod gegarandeerd.

Er moet verder een 'Bijzondere Financieringsunit Overheid' worden ingesteld om optimale samenwerking tussen partijen te garanderen die kan zorgen voor een versnelling in de uitvoering van de glasinfrastructuur. Door de aanleg van de deze lange termijn bruikbare fysieke infrastructuur in het hele land ter hand te nemen denkt Omega dat dit in 2020 kan worden afgerond.

Extra werkgelegenheid wordt geschat op direct ca. 10.000 banen in de bouw/aannemerij en installatiebedrijven en indirect op ca. 150.000 in dienstverlening, media en gebruik binnen organisaties op basis van ICT innovaties en werken volgens nieuwe businessmodellen.

Denktank Omega
De Denktank Omega is een initiatief van Rob Westerhof (ex-Philips) en Bernard Scheffens (ex-IBM). Onder de 40 deelnemers zijn prof. Jaap van Till, Floris van den Broek (Software Improvement Group), Kees Donker (IBM), Ron van Baden (FNV Bondgenoten), T.J. van Heesch (ex Philips, ex KPN, ex BT). Het rapport Kruispunt van Wegen is verspreid onder bewindslieden, fractieleden en topambtenaren.

Lees meer over
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.