Beheer

Branche
plug

Datacentra duwen Amsterdam richting stroominfarct

Kabels trekken snelle groei van vraag èn aanbod niet.

© CC0 - Unsplash Juan Di Nella
5 augustus 2019

Kabels trekken snelle groei van vraag èn aanbod niet.

Volgens Alliander was er de afgelopen periode ‘een enorme toename’ van vraag én aanbod - meer dan de elektriciteitskabels kunnen verwerken. 

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam stijgt zo hard, dat een 'stroominfarct' op de loer ligt. Daarvoor waarschuwt een woordvoerder van netwerkbedrijf Alliander in Het Parool.

De vraag naar stroom neemt razendsnel toe, onder meer door de vestiging van stroomslurpende datacenters. Ook wil Amsterdam snel woonwijken van het aardgas afhalen en mag er alleen nog gasloze nieuwbouw worden neergezet. Verder zijn er steeds meer elektrische auto's. Het aanbod van stroom neemt toe door een groei van het aantal zonnepanelen.

Maximum op sommige plekken al bereikt

"Straks is er in Amsterdam op piekmomenten 2,5 tot 6 keer meer vraag naar stroom dan er nu capaciteit beschikbaar is," zegt hij. "Op sommige plekken zitten we nu al aan onze max. Daar kunnen we klanten niet de capaciteit bieden die ze nodig hebben. We hoeven nog niet concreet in te grijpen, maar dat moment komt wel dichterbij."

Het Amsterdamse stroomnet kan nu bij stroompieken maximaal 750 megawatt verwerken. In 2050 is een capaciteit van ten minste 2900 megawatt nodig, voorzien Alliander en de gemeente Amsterdam.

De oplossing ligt in het uitbreiden van zogeheten 'onderstations'. Die zetten hoogspanning om naar middenspanning. Daarvan zijn er 25 in Amsterdam. Binnen tien jaar is de capaciteit van minimaal 11 van deze stations ontoereikend. De bouw kost echter tijd en geld. Om de datacentra in de Watergraafsmeer van voldoende stroom te voorzien is tien jaar geleden al 17 miljoen euro geïnvesteerd in de aanpassing van het onderstation ter plekke. het verbouwproject duurde 8 jaar.

Stop op bouw datacentra

Alliander zegt vaker aanvragen af te zullen wijzen om de groei aan banden te leggen. Dat kan bijvoorbeeld bij de aanvraag van een laadpaal voor de elektrische auto. Eerder al heeft de gemeente Amsterdam aangegeven de bouw van datacentra in de stad en in de Haarlemmermeer voorlopig aan banden te leggen. De sector reageerde furieus. Juist omdat datacentra veel stroom verbruiken, zijn ze heel efficiënt ingericht en leveren bijvoorbeeld restwarmte gratis om kantoren en woningen te verwarmen.

1
Reacties
Rutger Gooszen 12 augustus 2019 13:54

De roep van Michiel Steltman om een Deltaplan Infrastructuur is duidelijk niet alleen nodig voor de cybersecurity! Dit is gewoon een kwestie van ruimtelijke ordening maar dan voor de nutsvoorzieningen elektriciteit, warmte, connectiviteit, mobiliteit en rekenkracht. Maar een dergelijk integraal vraagstuk vraagt om een partij die hierin de leiding kan nemen en dat lukt moeilijk omdat organisaties langs andere lijnen in hokjes denken. Het komt allemaal samen bij de gemeente. Een lastige opgave en planmatig complex. Dus moeten er keuzes worden gemaakt om te deduceren wat eerst moet en wat later. Investeren in de bekabeling voor elektriciteitstransport lijkt me de eerste logische stap.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.