Beheer

Governance
elektriciteitscentrale

Datacenter- en cloudindustrie komt met eigen Europees klimaatpact

Doel: in 2030 klimaatneutraal

© CC0 - Pixabay License bhumann34
21 januari 2021

Doel: in 2030 klimaatneutraal

Datacenter- en cloudbedrijven uit diverse Europese landen hebben een eigen zogeheten Klimaatneutraal Datacenter Pact opgesteld met als doel datacenters rond 2030 klimaatneutraal te maken.

Het pact voorziet in een zelfreguleringsinitiatief dat in samenwerking met de Europese Commissie is ontwikkeld. Het ondersteunt de Europese Green Deal die vorig jaar werd goedgekeurd. Doel van deze Green Deal is dat Europa rond 2050 het eerste klimaatneutrale continent ter wereld is. Ook ondersteunt het pact de Europese Datastrategie met zijn zelf gestelde doel datacenters rond 2030 klimaatneutraal te maken.

Het pact is opgesteld door 25 bedrijven uit de datacenter- en cloudindustrie en 17 brancheorganisaties in de EU. “Met dit zelfreguleringsinitiatief verplichten we onszelf om als industrie de energietransitie te helpen versnellen”, zegt Stijn Grove, directeur van de DDA (Dutch Data Center Association). Simon Besteman, directeur van Dutch Cloud Community: "Met cloudinfrastructuur, de ruggengraat van de digitale economie van de Europese Unie, is onze industrie gecommitteerd aan het idee dat we allemaal een centrale rol moeten spelen in de aanpak van de klimaatverandering. Deze verbintenis ligt ten grondslag aan een routekaart voor de Europese industrie voor cloudinfrastructuur om tegen 2030 klimaatneutrale diensten aan klanten aan te bieden”.

Frans Timmermans, uitvoerend vicevoorzitter van de Europese Commissie voor de Europese Green Deal, is positief gestemd over het pact. “De belofte van vandaag van belangrijke delen van de data-industrie is een belofte aan de samenleving, en vormt een welkome eerste stap op weg naar het verwezenlijken van onze gemeenschappelijke ambities voor een slimme en duurzame toekomst. “

Meetbare doelstellingen

De ondertekenaars van het pact worden geacht meetbare doelstellingen voor 2025 en 2030 vast te stellen op de volgende gebieden:

• Bewijs van energie-efficiëntie met meetbare doelstellingen 

• Inkoop van 100% koolstofvrije energie 

• Prioriteit geven aan waterbesparing 

• Recycling en reparatie van servers 

• Zoek naar manieren om warmte te hergebruiken 

De Europese Commisie houdt twee keer per jaar toezicht op de vooruitgang die wordt geboekt.

2
Reacties
Peter19 21 januari 2021 17:04

Heer Westerhoff,

Dan moet dat om te beginnen ook voor iedere andere grootgebruiker gelden.

En de gebruiker bent u trouwens zelf. Met elk berichtje dat u mailt, met elk filmpje dat u kijkt, met elke website die u bezoekt. Dat de sector zelf bereid is om ver te gaan om ver te gaan om zo duurzaam mogelijk te opereren, kunnen we alleen maar toejuichen. Dat nu nog niet alles goed gaat is logisch. Maar vindt maar eens een sector die nu al schoner opereert.

P.J. Westerhof LL.M MIM 21 januari 2021 13:27

Datacenter- en cloudbedrijven zijn energieslurpers. Die 'meetbare doelstellingen' zijn tamelijk abstract.

"Inkoop van 100% koolstofvrije energie" houdt in de praktijk in dat stroom wordt afgenomen van met overheidssubsidies ingerichte windmolen- en zonnepaneelparken.
Zo neemt Google's datacenter in het Eemshavengebied alle benodigde energie af bij een windpark in Delfzijl.
Zonder overheidssusbsidies zijn deze windmolen- en zonnepaneelparken niet rendabel. En dan heb ik het nog niets eens over de certificaathandel.
"Inkoop van 100% koolstofvrije energie" is dus maar een deel van de waarheid. De energie is dus 100% koolstofvrij, maar niet goedkoop. En Google betaalt niet de wérkelijke kostprijs.

Om Google als voorbeeld te nemen.
Het Google-terrein in het Eemshavengebied beslaat ruim 45 hectare, de gebouwen zijn vele voetbalvelden groot, maar er is geen zonnepaneel of windmolen te bekennen.
De warmte van de Google-servers wordt niet hergebruikt - zoals in het Klimaatneutraal Datacenter Pact staat - maar wordt afgevoerd via koele buitenlucht en gezuiverd rioolwater. Dat verdwijnt dus in het milieu en draagt zo bij aan de opwarming.

Net zoals met 'De vervuiler betaalt' moet ook hier gelden 'De verbruiker betaalt'.
De datacenter- en cloudbedrijven moeten dus niet "100% koolstofvrije energie" inkopen, maar op eigen kosten zélf opwekken.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.