Management

Juridische zaken
GDPR

Al bijna 10.000 privacyklachten sinds AVG-deadline

Zakelijke dienstverleners, IT-sector en overheid spelen negatieve hoofdrol in klachtenregen.

© Pixabay TheDigitalArtist
14 december 2018

Zakelijke dienstverleners, IT-sector en overheid spelen negatieve hoofdrol in klachtenregen.

Sinds de einddatum van de GDPR (of AVG) op 25 mei van dit jaar, hebben bijna tienduizend mensen een klacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Het ging vaak om mensen die vonden dat hun privacyrecht werd geschonden, zaken waar meer gegevens dan nodig werden opgevraagd, of ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden, zo meldt de autoriteit.

De Autoriteit Persoonsgegevens publiceerde donderdag zelf een beknopte klachtenrapportage met hierin de kerncijfers van de klachten die binnen kwamen sinds de AVG-deadline van eerder dit jaar tot 25 november j.l..

Serieuze signalen

De meeste klachten - zo’n 32% van de in totaal 9.661 klachten - beslaan een schending van een privacyrecht. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld het recht op verwijdering of inzage van gegevens wanneer mensen willen weten welke gegevens organisaties van hun bewaren, of deze verwijderd willen hebben. De Autoriteit Persoonsgegevens geeft hierbij als voorbeeld de eis van sommige organisaties om een kopie van het legitimatiebewijs te overhandigen, alvorens gegevens worden verwijderd. Dit mag in veel gevallen niet. Daarnaast gaan veel klachten over het verzamelen van persoonsgegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel (bovenmatig) en over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden.

Aleid Wolfsen, voorheen PVDA-kamerlid en burgemeester van Utrecht en inmiddels voorzitter van de AP, vindt het een goed signaal dat zoveel mensen de AP al wisten te vinden. “Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen. Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren bij organisaties”, aldus Wolfsen.

Hoofdrol IT-sector

De IT-sector is de op één na grootste sector als het gaat om de sectoren waarover de Autoriteit de meeste klachten ontvangt. De sector ‘zakelijke dienstverleners’ is grootmacht met een aandeel van 41%, maar de IT-sector laat zich met 12% van de in totaal 9.661 klachten ook zeker niet onbetuigd. De overheid volgt hier kort op met 10% van het aantal klachten.

De meeste klachten over spelers in de IT-sector gaan over internetdiensten of applicaties (69%), gevolgd door IT-dienstverleners (22%) en software (9%). De onderwerpen waarover het meeste wordt geklaagd in de IT-sector zijn de rechten van betrokkenen, de wijze van gegevensverwerking en de toestemming als grondslag voor de verwerking, zoals een gespecificeerde opt-in.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.