Innovatie & Strategie

Analytics
HAL

AI-projecten geplaagd door onrealistische verwachtingen

AI geniet prioriteit bij veel organisaties, maar bedrijfsbreed beleid blijkt schaars.

© Warner Bros.
9 juli 2019

AI geniet prioriteit bij veel organisaties, maar bedrijfsbreed beleid blijkt schaars.

Kunstmatige intelligentie is een topprioriteit voor veel organisaties, constateert IDC, maar daarbij spelen nog een aantal beperkingen. Zo hebben maar weinig organisaties een enterprise-brede AI-strategie geïmplementeerd, heeft maar 50 procent een framework voor ethische beschouwing van AI-gebruik, en is er bij slechts 25 procent een senior managementpositie die toeziet op beleidsnaleving voor AI-ethiek. AI-projecten falen door onrealistische verwachtingen én door gebrek aan getalenteerd personeel.

"Voor veel organisaties heeft de snelle opkomst van digital transformation ervoor gezorgd dat AI bovenaan de corporate agenda staat. Terwijl AI versnelt richting de mainstream is het noodzakelijk voor organisaties om een effectieve AI-strategie te hebben die in lijn is met de bedrijfsdoelen en met innovatieve bedrijfsprocessen om te gedijen in het digitale tijdperk", stelt IDC-analist Ritu Jyoti. Zij is bij het bekende ICT-onderzoeksbureau verantwoordelijk voor AI-strategieën.

Bedrijfsbelang

De door haar geschetste benodigde aansluiting van AI-projecten op bedrijfsstrategieën blijkt in de praktijk nog geen gemeengoed te zijn. Uit IDC-onderzoek onder bijna 2500 wereldwijd opererende organisaties die al AI-oplossingen gebruiken, komt naar voren dat slechts 25 procent een enterprise-brede strategie daarvoor heeft ontwikkeld. Ondertussen beschouwt de helft van de organisaties AI als prioriteit en twee derde van de bevraagde organisaties gaat voor een 'AI first' bedrijfscultuur.

De voornaamste drijfveren voor de inzet van AI zijn de mogelijke verbeteringen voor productiviteit van werknemers, voor wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie, en voor klanttevredenheid. Daarna komt de belofte van snellere time-to-market met nieuwe producten en diensten. Meer dan 60 procent van de door IDC onderzochte organisaties meldt dat het bedrijfsmodel is veranderd door de omarming en inzet van AI.

Hordes

De implementatie van AI om de mogelijke bedrijfsvoordelen te behalen, wordt echter gehinderd door een aantal factoren. De voornaamste hordes hierbij zijn de hoge kosten van AI-oplossingen, schaarste aan AI-experts, en vooroordelen (bias) in de voor AI gebruikte datasets. Dergelijke factoren zijn eerder ook al door ICT-marktvorser Gartner genoemd. Bij een kwart van de door IDC onderzochte organisaties die met AI bezig zijn, mislukt de helft van hun projecten op dat gebied. De voornaamste oorzaken daarvoor zijn gebrek aan getalenteerde personeel en onrealistische verwachtingen.

Ondertussen wordt er steeds meer belang gehecht - en aandacht besteedt aan - vertrouwen, vooroordelen en ethiek wat AI betreft, merkt IDC op. Bijna de helft van de organisaties heeft een geformaliseerde framework voor overwegingen met betrekking tot ethisch gebruik, mogelijke vooroordelen en de risico's daarvan, plus gevolgen voor vertrouwen. Dat laatste kan dan een AI-powered product of dienst betreffen maar ook de hele organisatie. Slechts een kwart van de organisaties heeft een senior managementpositie ingesteld om ervoor te zorgen dat er aan ethisch beleid en zo'n framework wordt voldaan.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.