Management

Blockchain
Sander Dekker

Advies aan minister: wees uiterst kritisch tegenover blockchain

De toepassing van blockchain heeft zo veel haken en ogen dat voordelen vaak wegvallen.

Sander Dekker © Rijksoverheid,  Arenda Oomen
29 augustus 2019

De toepassing van blockchain heeft zo veel haken en ogen dat voordelen vaak wegvallen.

Tilburgse onderzoekers namen in opdracht van minister Sander Dekker van Rechtsbescherming de juridische aspecten van blockchain-toepassingen onder de loep. Zij schreven een uiterst kritisch rapport dat minister Dekker vandaag aan de Tweede Kamer voorlegt.

Waar blockchain kansen biedt, moeten die aangegrepen worden, concluderen de onderzoekers in het rapport 'Blockchain en het recht'. "Blockchain blijkt evenwel niet het geneesmiddel tegen alle kwalen te zijn."

De onderzoekers zijn zeer kritisch over de efficiëntiewinst die te behalen is, terwijl dat vaak wel het belangrijkste argument is om aan blockchain-initiatieven te beginnen. De efficiëntie gaat vaak verloren doordat de authenticiteit van gegevens die de blockchain ingaan, niet gewaarborgd is. Daarvoor moet er controle plaatsvinden en communicatie daarover, bijvoorbeeld via traditionele intermediairs. Daardoor gaat de efficiëntie verloren.

Ze noemen het voorbeeld van afvalstoffenvervoer: "Transporten die nooit ingevoerd zijn in de blockchain kent de blockchain niet. Als ingevoerde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kan de blockchain zelf dit niet constateren. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van een blockchain implementatie is ten opzichte van een traditioneel automatiseringsproces."

Blockchain en AVG boteren niet

Bovendien stellen de onderzoekers dat de onveranderlijkheid van de gegevens in een blockchain al snel strijdig is met de privacybescherming via de AVG, omdat gegevens niet of moeilijk gewist of gecorrigeerd kunnen worden. Daarvoor is eerst overeenstemming nodig tussen alle beheerders van de blockchain. Vanwege het gedistribueerde karakter is ook het lastig uit te maken wie de verwerkersverantwoordelijken zijn.

"Het is belangrijk bij het overwegen van nieuwe blockchain projecten om eerst een goede probleemanalyse te maken en nauwkeurig te bezien of een blockchain voor de geïdentificeerde problemen een oplossing biedt", stellen de onderzoekers in hun advies. Ze geven in het rapport een aantal suggesties om de juridische randvoorwaarden van een project in kaart te brengen.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
3
Reacties
Rutger Gooszen 06 september 2019 15:02

Beste Peter Steenmeijer. De essentie van de blockchain in nu juist dat het opheffen van eigenaarschap na toelaten van de gegevens tot de chain de transparantie en controleerbaarheid garanderen. Wie ie eigenaar van de kadastrale gegevens van mijn woning of van de hypotheekakte? Niemand, zodra het open data is geworden.
Verder lijkt het advies me inderdaad nogal plat. Vervang in de tekst Blockchain door "automatisering" en wat er staat is even valide. Juridische randvoorwaarden in kaart brengen en een probleemanalyse zijn altijd slim om te doen.
Blockchain is een technische oplossing als elke andere hamer. Je moet eerst vaststellen of je een hamer nodig hebt.....

Victor van der Hulst 02 september 2019 13:46

Deze conclusies voegen toch niets toe? Welk informatieproduct of automatiseringstoepassing kan dit oplossen?
Ze noemen het voorbeeld van afvalstoffenvervoer: "Transporten die nooit ingevoerd zijn in de blockchain kent de blockchain niet. Als ingevoerde gegevens niet overeenstemmen met de werkelijkheid, kan de blockchain zelf dit niet constateren. Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van een blockchain implementatie is ten opzichte van een traditioneel automatiseringsproces."

Volgens mij zit de kern in " Het is niet duidelijk wat de meerwaarde van een blockchain implementatie is ". Als dat niet duidelijk is, zijn er 2 mogelijkheden:
- blockchain voegt in het proces werkelijk niets toe
- de meerwaarde is niet duidelijk voor de onderzoekers (door beperkte uitvraag, gebrekkige materiekennis, etc).

Gezien de gekozen cases, de mate waarin de case ontwikkeld is in een toepassing, de diepgang van het onderzoek en de insteek dat bestaande processen als uitgangspunt zijn genomen, doen mij sterk neigen naar de tweede mogelijkheid. Voor een onderzoek met een belang naar de politiek, had ik meer verwacht van de kwaliteit.

Peter Steenmeijer 29 augustus 2019 12:27

Iedereen die enige ervaring heeft met automatiseringsprocessen weet dat het eigenaarschap van een gegeven het allerbelangrijkste ijkpunt is. Het eigenaarschap verdelen over meerdere personen/instanties is vragen om problemen. Ik, en met mij veel collega's, hebben de hype van de blockchain dan ook altijd met argusogen bekeken. Kennelijk is er duur onderzoek voor nodig om de feeling van ervaren automatiseerders te bevestigen.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.