Loopbaan

Carriere
Developer

Aantal werkloze ICT'ers daalt opnieuw

Instroom in WW en aantallen lopende uitkeringen blijven dalen. 

© Shutterstock Roman Samborskyi
17 maart 2022

Instroom in WW en aantallen lopende uitkeringen blijven dalen. 

Nederland telt opnieuw minder WW-uitkeringen voor ICT'ers, wat betekent dat het aantal werkloze mensen met een ICT-beroep blijft dalen. In februari dit jaar liepen er 3.678 WW-uitkeringen voor mensen met ICT-beroepen; 3,8% minder dan in januari en 36,7% minder dan in februari 2021. 

Uit cijfers van het UWV blijkt dat de meeste uitkeringen nog altijd naar hbo'ers en mbo'ers gaan: respectievelijk 868 en 849 van de uitkeringen vallen in deze groep. Verder zijn veel uitkeringen voor ICT'ers tussen de 27 en 50 jaar, namelijk 1.764 van alle WW-uitkeringen. Voor 50-plussers lopen nu 1.721 WW-uitkeringen.

Niet alleen het aantal lopende uitkeringen neemt af, maar sinds begin 2022 is ook sprake van een dalende trend in de instroom. In februari werden 265 nieuwe uitkeringen uitgegeven aan mensen met een ICT-beroep, 108 minder dan in januari en maar liefst 258 minder dan in februari 2021. De uitstroom uit de WW daalde echter ook weer iets, namelijk met bijna 16% ten opzichte van januari dit jaar. 

Spanning blijft hoog

Cijfers van het UWV wijzen uit dat de vraag naar ICT'ers tegelijkertijd hoog blijft. In het vierde kwartaal van vorig jaar stonden maar liefst 23.750 vacatures voor ICT-beroepen open in Nederland. De arbeidsmarkt is volgens het UWV dan ook zeer krap.

Arbeidsmarktadviseur Jena de Wit van het UWV verwacht dat de spanning op de IT-arbeidsmarkt alleen maar groter wordt in 2022, zo vertelde ze in januari aan AG Connect. “Het aanbod is praktisch opgedroogd. Werkgevers kijken nu vooral naar werkzame ICT'ers in vergelijkbare functies die een overstap willen maken vanuit hun huidige werkgever. Maar op een gegeven moment hebben de werknemers die een overstap willen maken, al een overstap gemaakt. Daarnaast is het aanbod vanuit de opleidingen ook niet toereikend aan de vraag.”

De Wit adviseert werkgevers dan ook om eventuele eisen over bijvoorbeeld opleidingsniveau iets bij te stellen en bijvoorbeeld ook naar zij-instromers te gaan kijken. "Je moet gaan kijken naar mensen die niet dat hbo-papiertje of dat ene certificaat hebben. Je moet meer gaan kijken naar wat iemand kan. Waar werk je mee, wat heb je gebouwd?”

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.