Development

Klantinteractie
Rijksoverheid

'71 procent overheidwebsites voldoet niet aan toegankelijkheidswetgeving'

Nieuwe toegankelijkheidswetgeving gaat morgen in.

© SSC-ICT
22 september 2020

Nieuwe toegankelijkheidswetgeving gaat morgen in.

Bijna driekwart van de overheidswebsites in Nederland voldoet niet aan de eisen gesteld in de nieuwe toegankelijkheidswetgeving. Die nieuwe wetgeving - waarmee gegarandeerd moet worden dan overheidswebsites goed te gebruiken zijn voor Nederlanders met een beperking - gaat morgen in. Dat blijkt uit onderzoek van DigitaalToegankelijk onder 926 Nederlandse overheidswebsites.

Overheden en gemeenten moeten morgen niet alleen aan de moderne toegankelijkheidseisen voor websites voldoen, maar ook een toegankelijkheidsverklaring op hun website plaatsen. Daarin staat aan welke toegankelijkheidseisen de website op dat moment voldoet. Die verklaringen komen ook in het Register van toegankelijkheidsverklaringen. DigitaalToegankelijk onderzocht de verklaringen in het register en stelt nu vast dat 71 procent van de websites niet of nauwelijks aan de eisen voldoet.

Volgens het onderzoek heeft 49,3 procent van de overheidswebsites eerste maatregelen genomen. Dat betekent dat de website alleen een verklaring hebben aangevraagd, maar nog niet voldoen aan de eisen en nog geen toegankelijkheidsonderzoek hebben gedaan. 21,2 procent heeft al wel een officieel toegankelijkheidsonderzoek gedaan, maar daaruit bleek dat de website nog niet voor de volle 100 procent aan de eisen voldoet. Slechts 7,1 procent van de overheidswebsites voldoet wel volledig aan de eisen.

Verklaring mist bij gemeenten

DigitaalToegankelijk stelt in zijn onderzoek verder vast dat slechts 191 van de 355 gemeenten hun verklaring hebben geregistreerd in het Register. Dat betekent dat van bijna de helft van de gemeenten niet bekend is of ze aan de wetgeving voldoen of niet. Van de provincie-websites zijn 9 van de 12 verklaringen bekend in het Register, bij waterschappen geldt dat voor 7 van de 21. 

In augustus bleek uit raadpleging van het Ambtenarenpanel onder 530 overheidswerknemers bovendien dat veel ambtenaren niet goed op de hoogte zijn van de digitale toegankelijkheid van hun website en de verplichtingen die daarbij horen. Zo zegt ongeveer een kwart volledig bekend te zijn met digitale inclusie, maar heeft bijna één op de vijf ambtenaren 'geen idee'. Wel vindt 89 procent van de ambtenaren dat digitale inclusie erg belangrijk is en dat kwetsbare groepen goed beschermd en ondersteund moeten worden. 

1
Reacties
P.J. Westerhof LL.M MIM 22 september 2020 12:35

Niets nieuws. De overheid voldoet al zo'n 20 jaar niet aan elementaire webstandaarden (W3C).
Dat is niet alleen te wijten aan gebrek aan kennis en kunde, maar ook aan het massale gebruik van van Microsoft-producten.
Microsoft heeft zich zelden of nooit geconformeerd aan webstandaarden, maar flanste zijn eigen quasi-standaarden in elkaar.

Het gebrek aan kennis en kunde had ook tot gevolg dat bij opdrachten tot website-bouw tot op vandaag de dag wordt verzuimd te vermelden dat aan de webstandaarden en browser-onafhankelijkheid voldaan dient te worden en dat daarop getest zal worden.
En als de klant er niet om vraagt en niet voor wil betalen kan men van de bouwer niet anders verwachten.

Van mening ambtenaar kreeg en krijg je dus te horen "Bij ons werkt het wél hoor!" en "Zo werken wij hier nu eenmaal".
Wel eens geprobeerd om een overheidswebpagina fatsoenlijk uit je printer te krijgen? Ook daar zijn standaarden voor.
Overigens mogen ook de met Word-macros aan elkaar geplakte overheids-applicaties niet onvermeld blijven.

De top van de organisatie (Rijk, provincie, gemeente, semi-overheidsdiensten) is eindverantwoordelijk voor dit soort zaken. Net zoals voor privacybescherming en IT-beveiliging.
Maar de eindverantwoordelijkheid ('accountability') voor al deze zaken wordt nergens hard gemaakt. Al 20 jaar niet.
Kosten voor dit circus, inclusief alle nadelen, worden afgewenteld op de belastingbetaler.

Intussen krijgt de burger door dezelfde overheid het etiket 'digibeet' opgeplakt en DigiD afgedwongen.
De grootste digibeten zitten bij de overheid.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.