Innovatie & Strategie

Wetenschap
universiteitsbibliotheek

10 Vidi-beurzen voor IT-gerelateerd onderzoek

800.000 euro voor 5 jaar nader onderzoek

© Shutterstock
4 november 2020

800.000 euro voor 5 jaar nader onderzoek

NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft zogeheten Vidi-beurzen van 800.000 euro elk toegekend aan 81 onderzoekers. Daarvan hebben zeker 10 onderzoeken betrekking op ICT-ontwikkelingen.

De onderzoekers kunnen met het geld de komende vijf jaar een eigen, vernieuwende onderzoekslijn ontwikkelen en een onderzoeksgroep opzetten. Vidi is gericht op ervaren onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol onderzoek hebben verricht. 

Vidi maakt samen met Veni en Vici deel uit van het talentprogramma van NWO. Bij 10 van de 81 onderzoeken is sprake van een duidelijke ICT-component.

Het voorspellen van de veilige operationele envelop voor autonome robots
C.C. (Coen) de Visser, Technische Universiteit Delft

Robots zullen in de nabije toekomst een belangrijke rol gaan vervullen in ons dagelijks leven, maar alleen als ze veilig genoeg zijn. De onderzoeker zal een systeem ontwikkelen waarmee robots zich bewust worden van hun fysieke beperkingen, zelfs na beschadigingen. Hiermee kunnen robots zich veilig uit gevaarlijke situaties redden.

Het voorspellen van longkanker Immunotherapie-respons
F. (Francesco) Ciompi, Radboud universitair medisch centrum

Immunotherapie heeft recentelijk tot opzienbarende resultaten geleid bij de behandeling van longkanker. Helaas heeft slechts een deel van de patiënten baat bij deze belastende en dure behandeling. In dit project gebruikt Ciompi kunstmatige intelligentie om te voorspellen wie in aanmerking komen voor immunotherapie, om onnodige behandelingen, lijden en kosten te besparen.

Het bouwen van nano-elektronica door het lokaal stapelen van atoomlagen
A.J.M. (Adrie) Mackus, Eindhoven University of Technology

Het ultieme doel in de nanowetenschap is om materialen ‘bottom-up’ te maken met atomaire precisie, maar toch vindt de fabricage van nano-electronica vooralsnog enkel plaats door het weghalen van overtollig materiaal. De onderzoekers gaan nieuwe nanofabricagetechnieken ontwikkelen gebaseerd op het deponeren van materiaal enkel daar waar het nodig is.

Transparante Kunstmatige Intelligentie
K. (Kerstin) Bunte, Rijksuniversiteit Groningen

Experts willen weten hoe meetgegevens informatie geven over natuurlijke processen die ze onderzoeken. Informatici kunnen de voorspellende kracht van kunstmatige intelligentie koppelen aan de verklarende kracht van modellen om meer transparantie en inzicht te creëren. De nieuwe methoden leiden tot persoonlijk afgestemde medicatie en vernieuwing in de ”smart industry”.

De tijd vinden in video's
E. (Efstratios) Gavves, Universiteit van Amsterdam

AI is nog onvoldoende in staat om het element tijd in video’s te modelleren. Gavves zal nieuwe video-algoritmen bestuderen die tijd in video’s vastleggen, waarmee ze bruikbaar worden voor toepassingen zoals autonoom rijden of het aansturen van medische apparatuur.

Toekomstbestendige cryptografie
A.T. (Andreas) Hülsing, Technische Universiteit Eindhoven

Het is duidelijk dat kwantumcomputers de huidige cryptografie op het internet zullen ondermijnen. Daarnaast vereisen kwantumcomputers dat we de manier veranderen waarop bepaald wordt of een cryptografisch schema veilig is. In dit project zullen nieuwe manieren ontwikkeld worden om veilige cryptografische schema’s te selecteren in een wereld met kwantumcomputers.

Van theorie naar praktijk
C.L.M. (Cynthia) Kop, Radboud Universiteit Nijmegen

Termherschrijven is een vakgebied binnen de logica dat veel gebruikt wordt in andere richtingen in de informatica. Helaas is het voor sommige toepassingen iets te theoretisch. De onderzoekers gaan daarom werken aan een uitbreiding van termherschrijven, zodat de vele theoretische resultaten beter gebruikt kunnen worden voor het analyseren van computerprogramma’s.

Tellen met behulp van complexe dynamica
G. (Guus) Regts, Universiteit van Amsterdam

Het kleuren van netwerken is van fundamenteel belang in de informatica, statistische mechanica en zelfs in de theoretische psychologie. In dit project ontwikkelt Regts met behulp van technieken uit de complexe dynamica en combinatoriek efficiënte algoritmes voor het tellen van deze kleuringen.

Kinderen op eigen kracht naar veilig onlinegedrag
E. (Esther) Rozendaal - Erasmus Universiteit Rotterdam

Digitale media bieden kansen maar ook risico’s voor kinderen. Daarom wordt op steeds meer scholen geïnvesteerd in digitale mediawijsheid. Maar mediawijs zijn betekent niet automatisch dat kinderen zich online veilig gedragen. Met innovatieve gametechnologie achterhalen de onderzoekers hoe kinderen empowered kunnen worden om zich online veilig te gedragen.

Tijdreizen in de wereld van hartritmestoornissen
J. (Jordi) Heijman, Universiteit Maastricht

Hartritmestoornissen zijn een belangrijke doodsoorzaak. Om tot betere behandelingen te komen, worden in dit onderzoek nieuwe computermodellen ontwikkeld om veranderingen in de elektrische eigenschappen van het hart over milliseconden tot dagen te bestuderen. Deze veranderingen kunnen bijdragen aan de stabilisatie van ritmestoornissen en de huidige therapie negatief beïnvloeden.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.