404 – pagina niet gevonden

Helaas, deze pagina is niet gevonden.

AG Connect is de nieuwe titel waarin de krachten van AutomatiseringGids, IT-Infra en Informatie zijn gebundeld. De link die je gebruikt bestaat niet meer, maar we helpen je graag verder.

Op onze homepage vind je de meest recente artikelen over ‘the amazing world of IT’.

Op zoek naar het laatste nieuws? Ga dan naar ons nieuwsoverzicht.

Hieronder vind je de meest relevante links op basis van de gezochte pagina:

Rachel Marbus

Zij hebben werk aan de GDPR

Vier professionals die de afgelopen maanden veel werk hebben verzet om hun organisatie te laten voldoen aan de GDPR.

Open, innovatief internet vraagt democratische controle

Economie, vrijheid en veiligheid zijn op internet nauw met elkaar verweven. Juist daarom komt het aan op zorgvuldig wetgeven. Vrijheid en ruimte voor innovatie zijn niet gebaat bij een ‘alles-moet-mogen’-beleid, want dan krijgen de ‘Googles en de Facebooks’ het voor het zeggen. Democratische controle is nodig, vindt D66-­Europarlementariër Marietje Schaake.

ICT-kosten opmerkelijk stabiel

Het meest opmerkelijk is wel, dat de ICT-kosten van gemeenten al tien jaar nagenoeg even hoog blijven, zowel per inwoner als in percentage van het budget. Dat stellen professional partner Jos Smits en adviseur Wilfred van der Schaaf van M&I/Partners ter gelegenheid van het tweede lustrum van de ICT Benchmark Gemeenten.

14 netelige vragen voor een Saas-provider

Het is een simpele vraag: ‘Hoe weet ik dat u de data, die onze organisatie u toevertrouwt, afdoende beveiligt?’ Het is gezien de toenemende activiteiten van hackers en de ruime taakopvattingen van inlichtingendiensten als de NSA, ook een relevante vraag. Maar hoe relevant is het antwoord dat de SaaS-provider voor op z’n tong heeft liggen?

Black Hat 2013: 
alles is te hacken

Tientallen IT-beveiligingsexperts presenteerden tijdens Black Hat Europe vorige maand in Amsterdam ronduit angstaanjagende verhalen. In cyberspace is niets meer veilig. Honderdduizenden smartphones zijn besmet met spyware, file-informatie is niet meer te vertrouwen en ook insulinepompen en MRI-scanners blijken slecht beveiligd.
vuurwerk

Jaaroverzicht 2011

2011 was het jaar dat het economisch herstel toch niet doorzette.

Luiken moeten open bij spil in ID-infrastructuur

De dienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten, door een geëxcommuniceerde medewerker in april nog in een parlementaire hoorzitting getypeerd als ‘gesloten vesting, welhaast een sekte’, gooit de luiken open. Externe oriëntatie en transparantie zijn kernwaarden in de missie van BPR-directeur Gerdine Keijzer-Baldé.

BPR hield probleem onder de pet

De dienst Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) van Binnenlandse Zaken heeft ernstige tekortkomingen in de beveiliging van de Beheervoorziening Burgerservicenummer onder de pet gehouden. In strijd met de voorschriften verzuimde BPR het moederministerie te informeren.

Verplichtingen bij clouddiensten

Bestaat er een verschil tussen traditionele outsourcing en cloud computing? Wat betreft de wettelijke verplichtingen niet, zeggen Julius Duijts en Stefan Los. Bij cloud computing is het alleen complexer om aan de verplichtingen te voldoen. Een kort overzicht.

Digikoppeling geen verzinsel van overheid

De implementatie van koppelingen tussen landelijke voorzieningen en de basisinfrastructuur van de e-overheid is geen sinecure. Digikoppeling is de voorgeschrevenstandaardkoppeling.Maar op het gebied van koppelvlakken, zeggen Frank Terpstra enBob van Os, worden opdit moment onverstandige keuzes gemaakt. Zij vergelijken de verschillende mogelijkheden.

GBA laat gemeenten koud

De aanbesteding voor een gemoderniseerde GBA is met de start van het gunningstraject in een nieuwe fase beland. Tegelijkertijd uiten gemeenten forse kritiek op de aanpak van de nieuwe Basisregistratie personen. En een gateway review waarschuwt voor grote risico’s van de GBA-modernisering.

EPD-contract vaak onvoldoende uitgewerkt

Dat het elektronisch patiëntendossier er komt, is duidelijk. De meeste ziekenhuizen zijn er al mee bezig, in combinatie met een ziekenhuisinformatiesysteem. Een enorme operatie. Maar de contracten met de leveranciers zijn vaak niet goed uitgewerkt, constateren Theo Bosboom en Ernst-Jan van de Pas. Wat grote risico’s met zich meebrengt. Een aantal kanttekeningen.

Jaaroverzicht 2009 januari - mei

2009 zal vooral de boeken ingaan als het jaar dat de kredietcrisis de IT-branche in zijn greep kreeg. Maar het was ook het jaar van Windows 7, van Google en van SLps

Risico’s SaaS onderbelicht

Software as a Service is dan misschien geen hype meer, de risico’s ervan worden onvoldoende ingeschat. Om te beginnen, zeggen Marischa van Zantvoort en Robert Boekhorst, zijn de veiligheid en privacy een groot risico. Het is uit juridisch oogpunt aan te raden kritisch te kijken naar de veiligheidsaspecten van SaaS-oplossingen.

IT-beveiliging: Wedloop gaat in 2006 door

Spam, virussen, wormen, spyware, phishing en andere uitwassen op internet zullen dit jaar onverminderd toeslaan. De aanvallen hebben steeds meer een criminele achtergrond, zeggen beveiligingsbedrijven die zich in april presenteren op de beurs Infosecurity 2006 in Londen.

Digitale oorlog woedt op vele fronten

In Tokio discussieerden juristen tijdens het SOFTIC Symposium 2005 over typisch informatiemaatschappij-gerelateerde onderwerpen zoals het gebruik en bescherming van digitale technologie en content. Die zorgen in toenemende mate wereldwijd voor harde en niet zelden essentiële conflicten. Eigenlijk draait het allemaal om het rechtskader van innovatie. Wie zich niet aan de regels houdt, wordt gedaagd, en dat geldt zowel voor gebruiker als entrepreneur.