Results: 81

telmachine

Waarde agile in functiepunten?

Hoe meet je de waarde van agile softwareontwikkeling? Volgens Frank Vogelezang en Hennie Huijgens kunnen functiepunten worden gebruikt om de productiviteit van softwareontwikkeling te meten, ook in agile omgevingen. Zij laten zien hoe bestaande problemen kunnen worden opgelost.

De 7 meest gemaakte fouten

In steeds meer en vooral ook grotere organisaties wordt agile werken ingevoerd. En dat gaat niet altijd even soepel. In de praktijk lopen dergelijke transformaties vaak tegen dezelfde problemen aan. Volgens Henk Jan Huizer en Rini van Solingen komt dit doordat het invoeren ervan flink wordt onderschat. Zij beschrijven de zeven meest gemaakte fouten.

Agile op grote schaal: hoe minder hoe beter

Agile en Scrum zijn gemeengoed. Zelfs multinationals stappen erop over. Maar past dat wel? Agile is toch juist bedoeld voor kleine ­organisaties? Volgens Henk Jan Huizer, Martin Vodegel en Rini van Solingen wordt het schalen van agile vaak verkeerd begrepen. Zij beschrijven acht aandachtspunten om agile toe te passen op grote schaal.

Ook agile project heeft contract nodig

Het Agile Manifesto heeft gelijk dat er niet onderhandeld moet worden over de details van een oplossing. Maar dat wil niet zeggen dat een agile project geen contract nodig heeft. Met een goed contract, zegt Marianne Korpershoek, zijn de gevolgen van een mislukking beter beheersbaar.

Verborgen 
gevaren 
van agile

Lang niet alle organisaties slagen erin om met succes agile toe te passen. 
Onzichtbare gevaren liggen op de loer. Veel organisaties leren pas in een laat 
stadium de nadelen kennen of komen er pas laat achter dat zij niet aan de 
randvoorwaarden kunnen voldoen. Nicole de Swart en Rini 
van Solingen beschrijven acht verborgen gevaren.

Agile is geen haastwerk

Vaak opleveren leidt tot haastwerk en dus tot slordigheden. Agile werken zou daardoor eerder tot slechte kwaliteit kunnen leiden. Volgens Henk Jan Huizer en Rini van Solingen is dat niet het geval. Kort cyclisch opleveren is niet hetzelfde als haastwerk. Zij geven zeven redenen waarom agile werken kwaliteit afdwingt.

Veel teams werken op de handrem

Agile werken is populair: het levert snel resultaten op. In het bijzonder bij softwareontwikkeling. Toch werken agile teams vaak ‘op de handrem’ omdat hun waarden en hun manier van werken conflicteren met die van andere delen van de organisatie. Maar, betogen Daan Kalmeijer, Anko Tijman en Olaf Agterbosch: agile software development is geen geïsoleerde ontwikkeling waar de rest van de organisatie niets mee te maken heeft.

De dode hoek van Scrum

De IT-wereld kent vele hypes. Vandaag zijn dat onder andere agile en Scrum. Is alles 
goud wat er blinkt? Er zitten haken en ogen aan Scrum, zeggen Rini van Solingen en Dave Woertman. Een belangrijk knelpunt is de product owner. De product owner is bepaald geen alleskunner. De auteurs beschrijven negen valkuilen.

CMMI is dood, problemen zijn springlevend

CMMI heeft veel bijgedragen aan een goede balans tussen functionaliteit, kwaliteit, 
snelheid en kosten. Maar, zeggen André Heijstek en Rini van Solingen, op het vlak van 
dossiervorming is het model zwaar uit de bocht gevlogen. Door CMMI is er te veel nadruk komen te liggen op procesbeschrijvingen, ten koste van procesuitvoering en -verbetering. Wat moet er veranderen? Vijf actiepunten.
Samsung SSD

HD of SSD, wie gaat er winnen?

Harde schijven zijn bij uitstek het medium om gegevens op te slaan en snel terug te 
vinden als ze nodig zijn. Daarbij krijgt de oude, vertrouwde harddisk in toenemende mate concurrentie van de solid state disk. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Wat zijn de sterke en de zwakke punten van deze harde schijven?

Salary Survey 2013: Inleveren geblazen

Voor het eerst in zeker tien jaar leveren IT-professionals gemiddeld aan koopkracht in. 
Bij elkaar stegen de salarissen van de IT’ers die hebben deelgenomen aan het jaarlijkse 
beloningsonderzoek van AutomatiseringGids en Berenschot het afgelopen jaar onvoldoende om de inflatie bij te houden. Ook veel zzp’ers hadden het zwaar: gemiddeld maakten zij minder facturabele uren tegen een lager uurtarief.

Kaarten onder werktijd

Om IT-projecten beter in te schatten maken veel agileteams gebruik van ‘Planning ­poker’. De praktijk laat zien dat schattingen met deze methode sneller tot stand komen, beter kloppen en leiden tot een hogere voorspelbaarheid van projecten. Michael Franken en Rini van Solingen bespreken de waarde van deze methode en geven tips voor het gebruik ervan.

Lean en Scrum: een Siamese tweeling?

Er zijn maar weinig organisaties die actief bezig zijn hun hele bedrijf agile in te 
richten. Lean daarentegen wordt vaak wel in de hele organsatie ingezet. Een 
legitieme vraag is daarom: Wat kan ik met Lean en hoe is het te combineren met Scrum? Henk Jan Huizer en Rini van Solingen beschrijven hoe Scrum en Lean elkaar versterken.

Agile uitbesteden: sturen op rendement

Wat kan agile betekenen voor organisaties die hun softwareontwikkeling uitbesteden? 
Met andere woorden, agile-opdrachtgeverschap: hoe doe je dat? Henk Jan Huizer en 
Rini van Solingen proberen hier aan de hand van acht vragen antwoord op te geven.

Agile en nieuwe werken uitstekend span

Het ‘nieuwe werken’ en ‘agile’ zijn twee trends waar je als organisatie bijna niet omheen kunt. Op het eerste gezicht lijken zij onverenigbaar: bij agile staat het team centraal, bij het nieuwe werken het individu. Maar zijn zij ook onverenigbaar? Dick Stegeman en Rini van Solingen bespreken de overeenkomsten en verschillen.

Scrum en fuctiepunten: vrienden of vijanden?

Veel organisaties gebruiken functiepunten om meer grip te krijgen op hun softwareprojecten.Tegelijkertijd werken zij vaak met agilemethoden, doorgaans Scrum. De grote vraag is in hoeverre functiepunten zijn te combineren met agile. Gooit Scrum roet in het eten? Hebben functiepunten nog waarde? Jolijn Onvlee en Rini van Solingen onderzoeken de mogelijkheden.
outsourcing

Offshoring: strategische zet of blunder?

Software ontwikkelen op wereldwijd verspreidde locaties kan veel voordelen bieden. Bijvoorbeeld wat betreft doorlooptijd, flexibiliteit, effectiviteit en efficiëntie. Maar als organisaties om de verkeerde redenen offshoren, bestaat de kans dat zij hun bedrijfsstrategie ondermijnen en hun voortbestaan ernstig in gevaar brengen. Bedrijven, zeggen Rini van Solingen en Marc Gill’ard, vragen zich zelden af of offshoring strategieversterkend of -bedreigend is.

Samenwerken vanuit kantoor, huis of vanaf het strand

Bij samenwerken is goede informatie over het werk essentieel. Dat geldt in nog sterkere mate als je samenwerkt zonder dat je fysiek bij elkaar aanwezig bent. “Informatie over onderlinge afstemming, besprekingen, anticipatie op acties van anderen en hulpverzoeken wordt vaak onbewust en automatisch opgevangen als wordt samengewerkt op één locatie, via non-verbale communicatie of gesprekken tussen andere teamleden. Als je op afstand werkt, mis je veel van deze informatie en neemt het teamgevoel af”, vertelt Ben van Gameren in zijn huiskamer in Spijkenisse.