404 – pagina niet gevonden

Helaas, deze pagina is niet gevonden.

AG Connect is de nieuwe titel waarin de krachten van AutomatiseringGids, IT-Infra en Informatie zijn gebundeld. De link die je gebruikt bestaat niet meer, maar we helpen je graag verder.

Op onze homepage vind je de meest recente artikelen over ‘the amazing world of IT’.

Op zoek naar het laatste nieuws? Ga dan naar ons nieuwsoverzicht.

Hieronder vind je de meest relevante links op basis van de gezochte pagina:

zorg ziekenhuis hal met technologische toepassingen

Partnerbijdrage

Ondoorzichtige zorg-ict? Integratie is de oplossing.

Alle schijnwerpers zijn gericht op de gezondheidszorg op dit moment. En als je onder een vergrootglas ligt, zeker in Nederland, dan betekent dit meestal niet veel positiefs.

Martin Smeekes, directeur ambulancezorg Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Levensreddende BI

BI kan met de juiste tools in de juiste handen zelfs levens redden, bewijst het project Call to Balloon.

5 aandachtspunten bij bouw patiëntportaal

Bij de implementatie van patiëntportalen komt heel wat kijken. Er moet worden voldaan aan verschillende wetten en normen. De interpretatie van dit alles roept veel vragen op. Natascha van Duuren en Anton Ekker zetten de juridische aandachtspunten op een rij. 
Vijf belangrijke adviezen.

Private doorstart schakelpunt EPD is een feit

Huisartsen, medisch specialisten, ziekenhuizen, therapeuten en apothekers kunnen gebruik blijven maken van het landelijk schakelpunt voor de uitwisseling van elektronische patiëntgegevens. Voor het bestuur van Nictiz (Nationaal Instituut voor ICT in de Zorg) is er voldoende financiële zekerheid om het schakelpunt voor EPD-uitwisseling in gebruik te houden. De gedwongen ontslagen bij Nictiz zijn daarmee van de baan.

Private doorstart schakelpunt EPD gaat door

Het LSP (landelijk schakelpunt) voor de uitwisseling van elektronische patiëntgegevens door Nederlandse zorgverleners blijft dankzij private financiering in gebruik. Voor het bestuur van Nictiz is er voldoende financiële zekerheid om de infrastructuur voor EPD-uitwisseling overeind te houden. De gedwongen ontslagen bij Nictiz zijn daarmee van de baan.

Erop of eronder voor EPD

Vorige week dinsdag debateerde de Eerste Kamer met de minister van Volksgezondheid Edith Schippers over de wet die nodig is voor de invoering van het landelijk schakelpunt (LSP) voor elektronische patiëntendossiers (EPD). Het wetsvoorstel vormt de basis onder een landelijk dekkende EPD-infrastructuur voor gestandaardiseerde, gestructureerde en veilige gegevensuitwisseling in de zorg, die verplicht is voor zorgverleners. Daarvan is in de huidige regionaal begrensde EPD-opzet geen sprake.

Kamer: Patiënt moet EPD kunnen inzien

De Tweede Kamer wil precies weten hoe patiënten de regie krijgen over hun medische gegevens in het elektronisch patiëntendossier (EPD).

Geen belemmeringen voor invoering EPD

Over het elektronisch patiëntendossier (EPD) lopen de meningen sterk uiteen. Hoorzittingen moeten Eerste Kamerleden wegwijs maken. Hoe staat het met de privacy? Hoe met de beveiliging van patiëntgegevens? Vrijwel alle problemen zijn goed oplosbaar, zegt Rob van der Staaij. Er bestaan volgens hem geen echte belemmeringen om spoedig met de invoering van het EPD te beginnen.

Regio Rijnmond neemt voortouw met EPD

Drie ziekenhuizen in Rotterdam -het Maasstad Ziekenhuis, het Sint Franciscus Gasthuis en het Erasmus MC - gaan patiëntgegevens via een zorgportaal met elkaar delen. Het is de eerste grootschalige proef met het gestructureerd uitwisselen van medische informatie tussen ziekenhuizen onderling en bestaat naast de uitrol van het landelijk elektronisch patiëntendossier (EPD), waaraan achter de schermen al jaren wordt gewerkt.

Diabeteszorg wisselt e-gegevens uit

… om een signaal af te kunnen geven.” KNMG uitte onlangs haar onvrede over het trage tempo van de invoering van het landelijk EPD. Bovendien moeten … patiënt buiten bewustzijn ergens wordt binnengebracht. Bovendien moeten medische dossiers altijd en overal compleet zijn en goed beveiligd. Het mag …

Internetdokter steeds populairder

Zorg op afstand maakt eindelijk de decennialange belofte waar. Artsenconsults via internet en het monitoren van patiënten op afstand raken door verbeterde technologie en mobiele netwerken steeds meer ingeburgerd. Vooral door investeringen in 'e-health' stijgen de ICT-uitgaven in de zorg in Nederland momenteel met jaarlijks zo'n 20 procent.

Internetdokter steeds populairder

Zorg op afstand maakt eindelijk de decennialange belofte waar. Artsenconsults via internet en het monitoren van patiënten op afstand raken door verbeterde technologie en mobiele netwerken steeds meer ingeburgerd. Vooral door investeringen in 'e-health' stijgen de ICT-uitgaven in de zorg in Nederland momenteel met jaarlijks zo'n 20 procent.

Regio’s zitten niet stil met medische beeldenuitwisseling

Veel zorginstellingen wachten de landelijke ontwikkelingen op zorg-ICT-gebied niet af en nemen zelf initiatief om klinische beelden te delen en integreren op regionaal niveau. “In de zorg wordt al snel geroepen dat de techniek het probleem niet is, maar daar ben ik in dit geval snel van teruggekomen.”

GGZ transparanter met ICT

De geestelijke gezondheidszorg wordt steeds meer onder druk gezet ‘waar voor zijn geld’ te leveren. Brancheorganisatie GGZ Nederland heeft in reactie hierop een programma opgezet om de kwaliteit en resultaten concreter en transparanter te maken.

Diakonessenhuis zit dichter op de werkelijkheid

Het Diakonessenhuis wilde een passend antwoord op de toenemende informatievraag van externe partijen als zorgverzekeraars, Inspectie, media en patiënten. Maar ook van binnenuit neemt de behoefte aan informatie op macro- en microniveau toe.Ester Schop

Testen is te veel werk voor middelgrote organisaties

Middelgrote organisaties zijn nauwelijks in staat hun informatiesystemen te beheersen omdat het testen ervan te moeilijk is. Zelfs de relatief eenvoudige software die nodig is voor het anonimiseren van productiegegevens, is vaak al te hoog gegrepen. Dit is geen kwestie van onwil, zeggen René Ceelen en Jaap van der Wel, maar van onvermogen: het is te duur.

Ziekenhuissector start grootschalig tele-oncologieproject

De komende twee jaar vindt er voor het eerst een grootschalig teleconsultatieproject plaats in de Nederlandse zorgwereld. Oncologen van 30 ziekenhuizen en 3 Integrale Kanker Centra (IKC’s) gaan met behulp van breedband videoconferencing en het delen van beelden en dossiers samenwerken, zonder daarvoor fysiek bij elkaar te hoeven komen.

Eerste digitale ziekenhuis staat in de steigers

Bouw nu eens een ziekenhuis dat niet al bij de opening verouderd is. Dat was de strekking van de opdracht waarmee toenmalig VWS-minister Els Borst in 1998 het Limburgse Orbis Medisch en Zorgconcern uitdaagde. Bestuursvoorzitter Ludo Jansen pakte de handschoen op met vergaande automatisering van werkprocessen als uitgangspunt.Thijs Doorenbosch