404 – pagina niet gevonden

Helaas, deze pagina is niet gevonden.

AG Connect is de nieuwe titel waarin de krachten van AutomatiseringGids, IT-Infra en Informatie zijn gebundeld. De link die je gebruikt bestaat niet meer, maar we helpen je graag verder.

Op onze homepage vind je de meest recente artikelen over ‘the amazing world of IT’.

Op zoek naar het laatste nieuws? Ga dan naar ons nieuwsoverzicht.

Hieronder vind je de meest relevante links op basis van de gezochte pagina:

Boekhoudsoftware vaak onvolledig

In standaard boekhoudpakketten ontbreekt nogal eens functionaliteit waar middelgrote bedrijven eigenlijk niet zonder kunnen, en zeker niet zonder zouden moeten willen.

Boekhoudsoftware mist vaak belangrijke functies

In standaard boekhoudpakketten ontbreekt nogal eens functionaliteit waar middelgrote bedrijven eigenlijk niet zonder kunnen, en zeker niet zonder zouden moeten willen. Dat constateert onderzoeksbureau GBNED naar aanleiding van de publicatie van zijn Gids Boekhoudsoftware 2014.

Woningcorporaties 
slechten toren van Babel

Woningcorporaties worstelen met de informatievoorziening dankzij eilandautomatisering en onderlinge verschillen. Enkele corporaties en leveranciers proberen de problemen met een open referentiearchitectuur te bestrijden.

Twijfel over XBRL-gereedheid accountants

Softwarepakketten voor rapportering aan controle-instanties zijn onvoldoende in staat om op tijd met de nieuwe open standaard XBRL te werken. De afwachtende houding van accountants en softwareleveranciers heeft ervoor gezorgd dat ze nu zijn belast met de grote uitdaging om deze klus voor 2013 alsnog te klaren.

Amerikaanse bedrijven hebben moeite met XBRL

Veel bedrijven zijn wel klaar voor het aanleveren van financiële gegevens aan de Securities and Exchange Commission in XBRL-format. Maar helemaal foutloos gaat dat nog niet.

Nieuwe Checklisten Informatie Management

Het nemen van de juiste beslissing staat of valt met de juiste informatie. De cd-rom Checklisten Informatie Management bevat een schat aan modellen, praktische aanwijzingen en lijsten met aandachtspunten die IT-beslissers daarin (helpen) voorzien.

Verhagen: geen subsidie meer voor innovatie

Overheidssubsidies op innovatie hebben niet goed uitgepakt. Het kabinet gaat de stimulering van innovatie daarom op andere leest schoeien. Dat zei minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie gisteravond.

XBRL naarstig op zoek naar de businesscase

XBRL wint twaalf jaar na de publicatie van de eerste versie nog immer amper terrein. Een handvol overheidsvertegenwoordigers zoekt naarstig naar de overtuigende businesscase voor deze internationale standaard voor financiële rapportages.

Nederlands Taxonomie Project moeizaam uit de startblokken

De overheid heeft behoorlijk geïnvesteerd in het Nederlands Taxonomie Project. Dat project was onderdeel van initiatieven om de administratieve lasten van het bedrijfsleven te drukken. De vruchten van dat project laten echter nog even op zich wachten, blijkt uit antwoord op Kamervragen.

Boekhoudpakketten laten nog wat te wensen over

Boekhoudpakketten hebben vaak meer aandacht voor registreren dan voor informeren en controleren. Dat constateert onderzoeksbureau GBNED in zijn rapport 'Trendanalyse financieel administratieve software’.

IT-problemen overheid van bestuurlijke aard

Efactureren, introductie van identiteitskaarten, eKinddossiers, ePatiëntendossiers, stuk voor stuk hoofdbrekers voor Haagse bestuurders. Problemen bij IT-projecten met de centrale aansturing, problemen met de decentrale aansturing, problemen met het vaststellen van standaarden, automatiseringsproblemen tussen ketens, het is maar een greep uit de problematische vraagstukken die IT-implementaties met zich meebrengen ...

Crisis heeft technologie nodig

Bij economische tegenwind is de IT-afdeling van oudsher een plaats waar spontaan wordt bezuinigd. Een pavlovreactie, zegt Ron Tolido, die weinig zal opleveren. IT is dit keer geen onderdeel van het probleem maar van de oplossing. Deze crisis heeft technologie nodig. Tolido onderscheidt zeven gebieden waar veel meer bereikt kan worden dan met de bekende kaasschaaf voor het IT-budget.

Lastenverlichting op papier

Zorgt de elektronische overheid voor administratieve lastenverlichting? Er zijn verschillende mogelijkheden (kanalen) gecreëerd voor bedrijven om goedkoper uit te zijn. Maar of de potentiële besparingen ook worden gerealiseerd, is zeer de vraag. Wie wil besparen, moet eerst investeren, zegt Rex Arendsen, en daar is lang niet elk bedrijf toe in staat.

Deals

… PricewaterhouseCoopers implementeert XBRL Accountantsbedrijf PwC heeft Unit 4 Agresso gevraagd de … jaarrekening. Ook worden de systemen geschikt gemaakt voor het gebruik van XBRL. Friese zorgverzekeraar in hogere versnelling Document Dialog heeft de …

Doorstaat elektronisch kind dossier privacytoets?

Het elektronisch kinddossier is een gevoelig onderwerp. Om te beginnen, zegt Anne-Wil Duthler, is het goed onderscheid te maken tussen een dossier in ‘enge’ en in ‘brede’ zin. Vooral aan de tweede variant, het toepassen van het dossier in de hele jeugdsector, kleven bezwaren. De minister van Jeugd en Gezin zou volgens Duthler het Nederlands Taxonomie Project als leidraad kunnen nemen. Veel problemen zijn dan in de hand te houden.

XBRL als medicijn tegen de kredietcrisis

Als het aan IBM ligt wordt XBRL, de taal waarin steeds meer bedrijven en instellingen hun financiële rapportages standaardiseren, ook een manier om de financiële risico’s die bedrijven lopen aan de oppervlakte te krijgen.

IBM wil risicomanagement in XBRL verwerken

Als het aan IBM ligt wordt XBRL, de taal waarin steeds meer bedrijven en instellingen hun financiële rapportages standaardiseren, ook een manier om de financiële risico's die bedrijven lopen aan de oppervlakte te krijgen.

Bedrijfsanalyse met XBRL

Als het aan XBRL-specialist Semansys ligt, kunnen leveranciers van financiële bedrijfsapplicaties binnenkort hun softwarepakketten uitbreiden met een module die de mogelijkheid biedt bedrijfsprestaties online te poolen en te vergelijken met sectorgemiddelden. Het gaat om zakelijke kengetallen die normaliter op bedrijfsniveau digitaal aanwezig zijn, zoals marges, omloopsnelheden, omzetten per medewerker en branchespecifieke parameters.

SEC wil XBRL in 2010 verplichten

De Amerikaanse beursautoriteit SEC (Securities & Exchange Commission) wil dat alle beursgenoteerde bedrijven vanaf eind 2010 hun financiële rapportages in XBRL-formaat gaan doen. De 500 grootste bedrijven moeten al dat al eerder realiseren.

Berichtenstandaard is non-issue

De discussie over berichtenstandaarden, in het kader van elektronisch factureren, kan vertragend of zelfs averechts werken. Bovendien, suggereert Friso de Jong, kan het resultaat van technische standaardisatie op de lange termijn innovatie belemmeren. We hebben standaardisatie nodig, maar: van begrippen.

Nieuwe standaard digitaal factureren

Register.nl heeft een nieuwe standaard voor digitaal factureren op basis van XBRL ontwikkeld. De oplossing moet bedrijven en instellingen de mogelijkheid bieden, onder het wakend oog van TTP Diginotar, elektronisch èn digitaal te factureren.

SaaS kan zonder zuilen

Zolang organisaties in zuilen denken, zullen ze verzuilde software afnemen, zegt Guus Löhlefink. SaaS of geen SaaS. Het is niet verwonderlijk dat softwareaanbieders zich richten naar de verzuilde denkwijze van hun klanten. Maar Business Process Management kan het tij keren. Een antwoord op ‘De nieuwe verzuiling: SaaS’ van Robert Mekking en Peter Stamps (Automatisering Gids 14 maart).

'XBRL-golf is onafwendbaar'

Het doorploegen van financiële persberichten en jaarcijfers door investeerders die gespitst zijn op mogelijke foutjes en interpretatieverschillen, is helemaal niet nodig.

Nederland haalt XBRL-buit nog niet binnen

Ondanks de belofte die Extensible Business Reporting Language (XBRL) inhoudt, blijft het gebruik ervan beperkt. Softwareontwikkelaars zien XBRL als kostenpost. Ze zien over het hoofd dat gebruik van XBRL niet alleen voor hun klanten, maar ook voor hen zelf voordeel heeft, betoogt Ron van Ardenne.

Ondernemers tekenen voor XBRL

VNO-NCW en MKB Nederland hebben een convenant ondetekend voor de accepatie van de Nederlandse XBRL-taxonomie, die uiteindelijk moet resulteren in een aanzienlijke vermindering van de administratieve lasten voor ondernemers.