Results: 5

Stemmen: ICT prominenter dan ooit, maar onvoldoende concreet

Nooit eerder speelde ICT een zo prominente rol in de landelijke verkiezingen als nu. Dat wil zeggen, in de partijprogramma’s kreeg ICT niet eerder zoveel aandacht als bij deze verkiezingen. Er valt wat te kiezen, ook als het om ICT gaat. Het aantal concrete plannen en investeringen in ICT-oplossingen voor maatschappelijke problemen is teleurstellend.

Opinie: Dom, dom, dom ...

Het is te toevallig om waar te zijn. Twee beveiligingsincidenten met privacygevoelige gegevens uit de zorgsector op één dag. En beide keren roepen verantwoordelijken direct, dat er aan hun systeem niets mankeert: er is ingebroken met onrechtmatig verkregen inloggegevens. Uitermate onwaarschijnlijk, gezien de statuur van de aanbrengers van het nieuws – het televisieprogramma Zembla, en de partij 50Plus bij monde van Henk Krol. Maar laten we het even voor waar aannemen.

Commentaar: Teleurstellend

Voor de ICT-branche is de Miljoenennota zonder meer een teleurstellend werkstuk. Dat schuilt nog niet eens zozeer in de teruglopende budgetten voor de staande ICT. Dat de overheid via het opzetten van shared services organisaties en het samenvoegen van rekencentra wil bezuinigen op zijn ICT-uitgaven is geen nieuws. Hooguit zou je je kunnen afvragen of langs deze weg niet meer en sneller bezuinigd kan worden.

Commentaar: Goed mis

Cybercriminaliteit, bedrijfsspionage en overheidsspionage tieren welig op internet. In die omstandigheid zou je blind moeten kunnen vertrouwen op bedrijven die beveiligingsdiensten aanbieden. Twee incidenten die de afgelopen week in het nieuws waren, roepen echter twijfels op. De eerste is een hack bij DigiNotar, waar hackers tientallen nepcertificaten wisten aan te maken. De tweede is een analyse van de hack bij RSA die zijn SecureID-authenticatieproducten compromitteerde. De hacks hebben gemeen dat de bedrijfsprocessen kennelijk niet op orde waren.