Results: 85

Bedrijfsprocessen

ERP steeds vaker buiten de deur

Meer dan een derde van de bedrijven draait ERP-systeem inmiddels niet meer op computers van het bedrijf zelf.