Management

Carriere
Zorgrobot

Vooral MBO'ers zullen moeilijker werk vinden

Met de snelle ontwikkeling van robotisering in combinatie met het Internet of Things is the sky the limit. En daar is niets mis mee.

22 juni 2017

Realiseert u zich, dat u binnen enkele jaren een serieuze businesscase zult moeten maken als u uw medewerkers aan het werk wilt houden? BBC News heeft op haar site een monitor staan die het risico van robotisering voor bepaalde beroepen weergeeft. Om een idee te geven: voor zorgprofessionals is dat ‘quite unlikely’ volgens de monitor. Overigens – gelukkig – ook voor IT-beroepen zoals businessanalisten, architecten en systeemontwerpers.

Volgens een recent onderzoek van de Universiteit van Oxford en Deloitte loopt 35 procent van de huidige banen de komende 20 jaar het risico vervangen te worden door automatisering en robotisering.

Ketens volledig automatiseren gaat de laatste jaren steeds sneller en is steeds makkelijker. Landelijke, Europese en wereldwijde berichtenstandaarden komen steeds meer van de grond omdat er breder draagvlak voor is. Data-entrywerk is inmiddels al zo goed als helemaal verdwenen. De klant typt het immers allemaal zelf in en wat we als organisatie weten, geven we door aan onze ketenpartners. Ook veel controles van businessrules in administratieve processen zijn allang volledig geautomatiseerd. (Althans: in het bedrijfsleven; bij de overheid kan dit alles nog steeds veel beter.) En we willen dit als consument. Met aanvragen, meldingen en boekingen zijn we liefst zo min mogelijk tijd kwijt. 

The sky is the limit

Met de verdere ontwikkeling van robotisering in combinatie met de mogelijkheden van het Internet of Things is the sky helemaal the limit. En daar is niets mis mee. Gevaarlijk, zwaar en eentonig werk zijn we al eeuwenlang aan het mechaniseren en nu aan het automatiseren en robotiseren. Wat de FNV ook zegt: voor een machinist van een containerkraan is werken met een joystick en een beeldscherm achter een bureau in een kamer met acht collega’s vele malen gezonder, socialer en veiliger, dan je hele shift in je eentje in een te warme (of te koude) glazen cabine werken met een kromme rug en naast je een thermosfles koffie, je lunchtrommel en een lege fles ..... En als er onverhoopt, ondanks alle veiligheidsmaatregelen, tóch een keer iets écht misgaat en je kraan valt om, dan ben je hoogst waarschijnlijk dood.

Desalniettemin: een steeds grotere groep mensen zal in de toekomst steeds moeilijker werk vinden. En dat treft momenteel vooral mensen met een MBO-opleiding.

Businesscase

Vandaar die businesscase: zijn medewerkers je kosten of je baten? Als je bijvoorbeeld het hele proces in het gemeentelijk sociaal domein geautomatiseerd hebt (dat kan), ga je dan de vrijgekomen menselijke capaciteit inzetten om meer tijd te kunnen besteden en zo meer kwaliteit te kunnen bieden aan de groep cliënten, voor wie het allemaal niet zo simpel is? Gaat een zorgbedrijf medewerkers ontslaan omdat ze hun robots moet betalen of gaan ze hen inzetten voor meer en betere interactie met de cliënt, meer kwaliteit van leven en een hogere medewerkerstevredenheid? 

De maatschappelijke baten moeten hoog zijn

We zullen dit moeten kwantificeren in meetbare kosten en baten voor onze projecten. En dat is goed. Want op dit moment worden robots in de zorg nog veel te vaak ingezet als leuke gadgets. En volledige automatisering bij de overheid als betere dienstverlening gecombineerd met kostenbesparing. Echter:  de kosten van automatisering en robotisering voor de maatschappij zijn hoog; dan moeten de maatschappelijke baten ook hoog zijn.

 

Reactie toevoegen
4
Reacties
Fred Lachman 22 juni 2017 15:01

De volgende stap wordt humanisering van Werkprocessen. Dat voorzie ik t onderzoekers zullen aantonen dat het ontberen van intermenselijk contact tot grote eenzaamheid, foute diagonoses en daardoor foute behandelingen, en zeer asociaal gedrag leidt. Wat een mens zintuigelijk kan vaststellen door snelle deduductie zal door niets efficiënter en effectiever kunnen. De menselijke maat zal altijd de economische grenzen bepalen. Wat je stelt is goed van toepassing op productie processen en processen voor informatievoorziening tbv kennis. Zorg, aandacht en opvoeding waar menselijke warmte, liefde en lijfelijk contact niet te vervangen zijn, moet je ook niet willen vervangen. De kille behoefte om alles maar in geldswaarden te willen uitdrukken van uit kapitalistisch denken en handelen ten koste van de menselijke waarde, heeft in onze samenleving al veel schade toegebracht en soms voor de opkomende generatie die door verder gaande rationalisatie zo is verkild, haast onherstelbaar. Dus liever ten leste gekeerd, dan ten gehele gedwaald. Welzijn staat nog steeds boven welvaart.

Luc Dupuits 22 juni 2017 12:42

Prima om naar het geheel te kijken, end-to-end met zo eerlijk mogelijke inschattingen van alle aspecten. De ICT moet ook gemonitored zijn,onderhouden/gerepareerd worden, fail-over kennen en (als zijnde oud Corp. ICT Security Officer) veilig genoeg zijn.
Door de Business Case benadering kan wellicht ook voorkomen worden dat aanbieders met een tunnelvisie alle aandacht richten op voordeel (voor hun business) van 1 aspect en mooi de rest veronachtzamen, resp. anderen olifanten op de weg leggen (omdat dat hun zo goed uitkomt). Het IoT gaat er toch komen, laat het goed landen.

info 22 juni 2017 11:21

Zo werkt een kraanoperator nu:

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6280770662260973568/