Loopbaan

Carriere
Meer diversiteit in IT-sector graag

Meer diversiteit in IT-sector graag

Algoritmen zijn inmiddels aardig bepalend in onze samenleving.

© Booking.com
18 augustus 2021

Robots roepen weerstand op, schreef ik 4 jaar geleden in mijn eerste voorwoord. Ik schetste in dat artikel een beeld van robots op de redactie, die er gelukkig (nog) niet waren. Dit is mijn laatste voorwoord als content director van AG Connect.

Die robots zijn er gelukkig niet. Ook maken we als redactie nog niet echt gebruik van volledig geautomatiseerde processen, al werken we – zeker sinds de coronapandemie – volledig digitaal en komt er zelfs in het papieren proces weinig pen en papier aan te pas.

Die coronapandemie gaf de afgelopen 2 jaar een flinke slinger aan de digitalisering van organisaties. Noodgedwongen konden we vanuit huis ons werk doen en contact blijven houden met collega’s. Iedereen moest mee in die digitaliseringsslag: zorginstellingen, ziekenhuis, scholen, kinderen en ouderen. Het moest, maar het lukte helaas niet altijd voor iedereen. Omdat thuis geen computer voorhanden was of omdat niemand thuis het kon uitleggen.

Het is het afgelopen jaar nog duidelijker geworden dat digitale geletterdheid een basisvak moet worden in het onderwijs. En ook de krapte op de IT-arbeidsmarkt is nog zichtbaarder geworden. Want wie gaat al die systemen of software neerzetten of maken? Daar hebben we steeds meer mensen voor nodig.

Het is het afgelopen jaar nog duidelijker geworden dat digitale geletterdheid een basisvak moet worden in het onderwijs

Geen robots of algoritmen op de redactie dus, maar wel steeds meer in de samenleving. Die algoritmen zijn inmiddels aardig bepalend, weten we. Soms zijn ze onschuldig en bepalen ze of je wel of niet die advertentie ziet op de sociale kanalen. Ze zijn soms ook minder onschuldig; als ze bepalen hoeveel centen een maaltijdbezorger krijgt of ze zetten je in het bakje, zodat je een extra controle krijgt op je toeslagen.

Algoritmen zijn niet neutraal. Ze zijn er niet ineens, ze worden gemaakt door mensen. Mensen met bepaalde ideeën en een bepaalde kijk op de wereld. Mensen die met alle goede bedoelingen hun werk doen, maar die helaas niet voorkomen dat algoritmen een gekleurde uitkomst kunnen geven.

Er zijn de komende jaren dus niet alleen meer mensen nodig voor het IT-vak, er zijn vooral ook veel verschillende mensen nodig voor de sector. Van verschillende achtergronden, mannen en vrouwen.

Met meer mensen kunnen we nog meer digitaliseringsslagen maken. En als we dat met mensen kunnen doen van een verschillende komaf, maken we technologie neutraler en voor iedereen. En dat is nodig om op technologie te kunnen blijven vertrouwen.

Dus ik vertrek bij AG Connect om me daarvoor te gaan inzetten; onder andere een diversere IT-sector. Tot ziens!

Reactie toevoegen
1
Reacties
Hans Bezemer 21 augustus 2021 12:25

Of algoritmes door mensen gemaakt gemaakt worden valt nog te bezien. Veel van de AI algoritmes, waarop gedoeld wordt, worden volautomatisch getraind. M.a.w. er wordt een doel opgegeven en allerlei parameters in allerlei lagen worden bijgesteld. Geen mens, die een idee heeft hoe de miljarden waarden samenhangen - wel dat ze resultaat opleveren.

Natuurlijk is er de mythe van de "beperkte dataset", gebaseerd op een aantal oudere, merendeels anecdotische bewijzen, maar daar is inmiddels wel van geleerd.

Nee, het grote probleem schuilt hem in het "tunen" van deze algoritmes aan de hand van "maatschappelijke verwachtingen". Alsof ideologie - welke dan ooit - nooit gebiased was. LOL. Laten we Buikhuisen eens noemen. Of Vavilov. Wetenschap "aanpassen" aan "maatschappelijke verwachtingen" is nooit een goed plan geweest - en dat is het nu ook niet.

Om het over diversiteit te hebben - ook dat is zo'n mythe. Een grootschalig metaonderzoek bij het Amerikaanse leger wees uit, dat het met de repliceerbaarheid van "diversiteit" wel meeviel.

Wat ook logisch is. Immers, de merites van diversiteit is terug te voeren op "critical theory" - waar mensen gereduceerd worden tot stereotypes, afhankelijk van de groep waartoe ze behoren.

Die veronderstelde stereotypes zijn nooit bewezen. M.a.w. de kans, dat een representant van een groep een of meerdere van de eigenschappen van dat stereotype bezit komt zelden boven de 60% uit. Selectie op basis van groepen levert dus geen enkele garantie voor die veronderstelde "diversiteit".

Wat wel duidelijk is, is dat deze verschuivingen in de Gauss krommes effecten sorteren aan de extremen van deze spectra. En vaak zijn daar de stereotypen ideologisch op gebaseerd.