Loopbaan

KNVI initieert informatiebijeenkomst over E-CF

KNVI initieert informatiebijeenkomst over E-CF

Framework leeft onvoldoende onder de Nederlandse IT-beroepsgroep.

21 september 2017

Zowel IT-professionals als HR-medewerkers zoeken middelen om IT-competenties van medewerkers eenduidig in kaart te brengen. Velen van hen weten niet dat er inmiddels een uniform framework is, ontwikkeld door de EU en zeer bruikbaar in de praktijk: e-CF. 

Op 17 oktober organiseert het Nederlands Normalisatie Instituut NEN een informatiebijeenkomst over het e-Competence Framework (e-CF).

Bijzonder is dat het initiatief is uitgegaan van het werkveld, vertegenwoordigd door KNVI, Exin, IT-Staffing en Valori. Vertegenwoordigers van deze organisaties vormen samen met NEN de commissie die het e-CF onder de aandacht moet brengen. Met name Liesbeth Ruoff van Welzen, die namens KNVI in deze commissie zit, heeft zich sterk gemaakt voor deze bijeenkomst.

Haar missie is primair om het e-CF praktisch te maken. “Zodat het werkveld weet wat je ermee kunt doen.” Want daar mankeert het momenteel aan, aldus Ruoff van Welzen. De EU heeft deze norm uitgevaardigd en sommige landen, waaronder Italië, zijn er voortvarend mee aan de slag gegaan. Maar in Nederland is de aandacht voor het e-CF nog gering.

Framework leeft onvoldoende

“Ik weet dat Achmea het heeft gecombineerd met een eigen framework en ook Atos is er mee bezig. Daarnaast heeft de Belastingdienst belangstelling, maar daarmee leeft het nog onvoldoende onder de Nederlandse IT-beroepsgroep. Terwijl het juist daarvoor bedoeld is, het gaat erom dat IT’ers zelf kunnen zien waar ze staan en hoe ze zich willen ontwikkelen.” Daar leent het e-CF zich prima voor, weet Ruoff van Welzen uit ervaring. “Ik zat laatst met een groep enterprise architecten om de tafel om hen het een en ander rond het e-CF toe te lichten. Hun unanieme reactie was dat ze nu eindelijk een raamwerk hebben dat inzicht verschaft in kennis en kunde.”

Als gevolg van deze sessie heeft het LAC (Landelijk Architectuur Congres) een presentatie over het e-CF op zijn jaarcongres op 9 november geprogrammeerd. Daaraan voorafgaand trapt NEN dus al af met zijn bijeenkomst op 17 oktober. Tijdens de bijeenkomst komen onder andere de volgende vragen aan de orde: Waarom is het belangrijk een objectieve kijk te hebben op competenties? Hoe kan het meetbaar maken van competenties bijdragen aan doelen van de organisatie? Hoe ziet de markt voor ICT-competenties eruit?

Kosteloos aanmelden voor deze bijeenkomst kan op www.nen.nl/evenementen.

Reactie toevoegen