Management

Carriere
Samenwerken

High Performance Teams als antwoord op personeelsschaarste

Van multi-inzetbaarheid tot interne opleiding.

22 juli 2020

Het coronavirus heeft de digitale transformatie in een stroomversnelling gebracht; van de ene op de andere dag zijn bedrijven afhankelijk geworden van digitale manieren van communiceren en samenwerken. Hoewel het aantal IT-vacatures tussen 2013 en 2019 sterk is toegenomen, blijft het tekort aan IT’ers nog altijd groot, zoals blijkt uit de Monitor Techniekpact 2020. Organisaties hebben dus nog steeds veel moeite om IT-vacatures in te vullen.

Je kunt er als bedrijf voor kiezen om talent met riante salarissen en arbeidsvoorwaarden te verleiden, maar steeds meer bedrijven kiezen ervoor om de personeelsschaarste op een andere manier het hoofd te bieden. Dit doen ze door zelf High Performance Teams (HPT’s) te ontwikkelen of deze in te huren (teamsourcing). De Ordina Digital Monitor – een onderzoeksrapport onder 1700 IT-leiders – laat zien dat 24 procent van de IT-afdelingen in verschillende sectoren inmiddels een begin heeft gemaakt met de introductie van HPT’s.

HPT’s zijn multidisciplinaire teams die bestaan uit teamleden die voor een specifiek vraagstuk zijn geselecteerd op basis van eigenschappen en kwaliteiten. HPT’s zijn zelforganiserend, plannen werk, lossen problemen op, nemen beslissingen en beoordelen en sturen op de voortgang. Bovendien leveren ze snel resultaten door hun kortcyclische manier van werken. Waarom juist HPT’s het passende antwoord zijn op de personeelsschaarste van nu, verduidelijk ik aan de hand van drie voorbeelden:

1. Multi-inzetbaarheid door extra vaardigheden

Iedere HPT kent verschillende teamleden die ieder een eigen set aan skills bezitten. Ze vullen elkaar aan en leveren daardoor succesvolle projecten op. Tegelijkertijd coachen teamleden elkaar en delen ze hun kennis. Op die manier verbreedt ieder teamlid de eigen expertise. Het gevolg van deze manier van samenwerken is dat teamleden extra vaardigheden ontwikkelen. Dit komt goed van pas, omdat ze zo ‘multi-inzetbaar’ worden; ze bezitten verschillende vaardigheden en kunnen zo meer activiteiten in het team oppakken. Hierdoor zijn uiteindelijk minder mensen nodig om bepaalde kennis en kunde toe te passen binnen de organisatie.

2. Afwisseling zorgt voor aantrekkingskracht

Teamleden in een HPT zijn meer betrokken omdat ze zichzelf continu blijven ontwikkelen. Doordat ze nieuwe vaardigheden leren, blijft het werk bovendien afwisselend en leuk. We zien dan ook dat steeds meer IT-experts de voorkeur geven aan het werken in een team. Werken in een multidisciplinair team heeft een grote aantrekkingskracht. Teamleden kunnen zich ondertussen richten op kortcyclische sprints met zichtbare resultaten op korte termijn.

Die grote aantrekkingskracht zorgt ook dat talenten eerder in een HPT willen werken. IT-specialisten zijn hierdoor eerder geneigd om te kiezen voor een werkgever die het werken in multidisciplinaire teams aanbiedt, in plaats van een werkgever die veelal repeterend werk voor de werknemer an sich in petto heeft.

3. Interne opleiding

In een traditionele setting zijn er vaak verschillende managers verantwoordelijk voor afdelingen of (sub)divisies. Zij controleren het werk dat wordt geleverd en sturen werknemers aan. Door het inzetten van HPT’s zijn deze rollen veel minder nodig. De sturing, besluitvorming zijn voor de product owner en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering is voor het multidisciplinaire team.

Dit houdt overigens niet in dat alle lijnmanagers direct ontslagen moeten worden. Integendeel zelfs; dit is waar zij de oplossing bieden. Met behulp van bijscholing en trainingen, kunnen zij ingezet worden in de nieuwe rollen en samen meer output genereren voor de klant in plaats van intern coördineren. Daarmee kun je al gauw tot wel twintig procent op je totale kosten besparen, omdat je geen ellenlange zoektocht hoeft te houden naar extern talent. Het kan misschien wat weerstand oproepen omdat mensen uit hun functie worden ontheven, maar het gezamenlijke doel is om te voorzien in het tekort aan expertise binnen de eigen organisatie.

Het samenstellen van HPT’s vraagt om de nodige expertise. Je moet bijvoorbeeld de juiste mensen in huis hebben en de beste tools hebben voor online onboarding en samenwerken. Voor veel organisaties is dit een complex en arbeidsintensief proces. Daarom is het voordelig om te kiezen voor teamsourcing. Op die manier bieden HPT’s het passende antwoord op de personeelsschaarste binnen de IT.

Reactie toevoegen
3
Reacties
Bop 23 juli 2020 16:02

'Skilzen' zijn een soort vaardigheden, zeg maar.

Andere marco 23 juli 2020 13:51

Dit is gewoon een advertorial. Nieuwe verpakking om je personeel maar te kunnen verkopen. Gaat nergens over.

Atilla Vigh 23 juli 2020 12:51

En Ordina biedt die riante salarissen wel en iedereen rent ook naar Ordina om daar te werken. Als het zo eenvoudig was, hadden we het gesprek niet. Erg sterk WC eend verhaal.