Loopbaan

Carriere
Superheld, rolmodel

Draag je steentje bij: word rolmodel

Alleen samen kunnen we het tekort aan IT’ers aanpakken.

25 februari 2020

Je kunt er echt niet meer omheen: er is een tekort aan IT’ers en naar alle waarschijnlijkheid groeit dat tekort alleen maar door. We hebben dus echt meer mensen nodig die dit vakgebied in willen, zowel nu als in de toekomst. Maar dan moeten we wel het heft in eigen handen nemen.

Laten we beginnen met goed nieuws: volgens cijfers van Techniekpact neemt het aantal studenten ICT op het mbo, hbo en wo enorm toe. Over een aantal jaar is het aantal werkzame IT’ers waarschijnlijk dus ook toegenomen.

Maar dan het slechte nieuws: de kans is groot dat dit nog altijd niet voldoende is. Hoewel er de afgelopen jaren meer ICT’ers afgestudeerd zijn, is de krapte op de arbeidsmarkt ook flink toegenomen, blijkt uit gegevens van het UWV. De vraag naar IT’ers neemt dus sneller toe dan dat er nieuwe werknemers van school af komen.

Kijk niet naar de leraren

Willen we dit probleem oplossen, dan moeten we jong beginnen. Onderzoek van Microsoft toont bijvoorbeeld aan dat meisjes hun interesse en zelfvertrouwen in IT en andere bètavakken verliezen naarmate ze ouder worden. Grijp je niet jong in, dan ben je een groot deel van hen al kwijt voordat ze daadwerkelijk een keuze moeten maken over hun toekomst.

Gelukkig gaat er al veel aandacht naar kinderen in aanraking brengen met IT. Zo ligt er een advies om digitale geletterdheid een verplicht onderdeel te maken voor alle leerlingen. Maar leraren hebben het nu vaak al te druk en ook in deze markt heerst schaarste. Zo is 90 procent van de vacatures voor informaticadocenten in het voortgezet onderwijs moeilijk vervulbaar, blijkt uit informatie van Techniekpact. Het is dus iets te gemakkelijk om alleen naar het onderwijs te kijken.

Aan de papa’s en de mama’s

Een deel van de verantwoordelijkheid ligt bij onszelf: de vaders en moeders, ooms en tantes, neven en nichten en eigenlijk iedereen die IT'er is. Wij moeten de rolmodellen, cheerleaders en de mentoren zijn. En dat hoeft echt niet veel tijd en moeite te kosten. Lees eens een programmeerboek voor kinderen voor, bouw samen een robot of maak samen een website.

Kinderen hebben onze aanmoediging en enthousiasme namelijk hard nodig. Meisjes die door hun ouders aangemoedigd worden hebben bijvoorbeeld volgens het Microsoft-onderzoek twee keer meer kans om binnen de bètabranche te blijven werken. Maar je bereikt zo ook kinderen die anders nooit met IT in aanraking waren gekomen. Kinderen zien zo dat IT leuk is en ook voor hen een optie kan zijn, ongeacht hun geslacht, waar ze vandaan komen of wat hun religie is.

Verandering begint altijd bij onszelf. Het is tijd dat we zelf ons steentje bijdragen en een rolmodel worden voor de kinderen in onze omgevingen. Dat is in ieder geval iets wat we nu, per direct zelf kunnen doen om te voorkomen dat het tekort aan IT’ers alleen maar verder oploopt.

Reactie toevoegen
1
Reacties
Vanessa Engelhart 28 februari 2020 09:56

Met jong beginnen ben ik het helemaal eens. Ik heb als vrouwelijk IT rolmodel een ICT bordspel "genaamd [CTRL] A - Het ICT Rollenspel" voor kinderen vanaf 10 jaar ontwikkeld. Dit bordspel simuleert een echt ICT project met 8 verschillende rollen (zoals een software specialist maar ook een jurist, reclamespecialist etc.) die je in een echt ICT project tegenkomt. Zie www.ctrla.eu voor informatie/filmpjes/foto's.

Recentelijk heb ik het met kinderen uit de bijlmer (met een CITO achterstand) gespeeld maar ook met volwassenen van het bedrijf CINX en RHINO IT (zie video en foto's op mijn LinkedIn profiel). Ook volwassen vermaken zich uitstekend met dit bordspel.

De reden voor dit ICT bordspel is omdat ik als rolmodel zie dat scholen het erg lastig vinden om uit te leggen aan leerlingen en/of ouders wat je nou met ICT kunt. Ze schaffen dure koffers van duizenden euro's aan waarbij je eenmalig iets in elkaar zet en daarna moeite hebben om iets nieuws te bedenken. Ik wilde daarom iets ontwikkelen wat scholen (bij wijze van) elke vrijdag uit de kast kunnen trekken en waarmee zij op elk moment van het jaar kinderen kunnen enthousiasmeren voor een carrière en/of studie in de ICT/Techniek.

Ik ben nu bezig om sponsors te vinden zodat dit spel straks bij alle basis/VO scholen op de plank ligt en daarmee elke leerling geënthousiasmeerd wordt voor een carrière in de ICT/Techniek.

Groet,
Vanessa Engelhart