Beheer

Privacy
Corona-app

Wetenschappers noemen inzet corona-apps 'zeer ingrijpend'

Wetenschappers waarschuwen in brief aan kabinet voor inzet apps in coronacrisis.

14 april 2020

Wetenschappers waarschuwen in brief aan kabinet voor inzet apps in coronacrisis.

Meer dan zestig wetenschappers waarschuwen het kabinet in een brief om kritisch te kijken naar de inzet van apps in de strijd tegen het nieuwe coronavirus Covid-19. Het kabinet kondigde vorige week aan slimme apps in te willen zetten in de coronacrisis. Maar volgens de waarschuwende wetenschappers is die inzet "zeer ingrijpend".

Het kabinet kijkt specifiek naar twee soorten apps. Een eerste app moet gebruikers notificeren of zij met een besmet persoon in aanraking zijn gekomen. De tweede app laat gebruikers gemakkelijk contact onderhouden met een arts.

Risico van precedent

De wetenschappers stellen in hun brief echter dat het belangrijk is dat er "kritisch gekeken wordt naar het nut, de noodzaak en de effectiviteit van dergelijke apps, alsook naar de impact ervan op het brede sociale systeem inclusief onze fundamentele rechten en vrijheden". Dat laatste is onder meer omdat dergelijke apps een precedent scheppen voor toekomstig gebruik van vergelijkbare "invasieve technologieën", ook als deze crisis voorbij is. 

"De ondergetekenden van deze brief willen vooropstellen dat digitale technologie een bijdrage kan leveren aan het oplossen van maatschappelijke problemen, maar dat technologie zelden de oplossing is voor een bepaald probleem. Het is dan ook zaak om eerst goed inzichtelijk te krijgen welk probleem men exact wil adresseren en of de Apps [sic] überhaupt een oplossing bieden voor dat probleem."

Eisen aan ontwikkeling en inzet

De wetenschappers vinden dat het besluit of de apps ingezet worden of niet, begeleid moet worden door een breed bereik aan experts. Dus niet alleen kenners op het gebied van appontwikkeling, maar ook deskundigen in recht, sociale wetenschappen, gedragswetenschappen, ethiek, het gezondheidsdomein en systeemwetenschap.

Daarnaast adviseren ze de voorgestelde apps niet zomaar in te zetten. Blijkt 'contact tracering' of gezondheidsmonitoring via de apps niet (langer) doeltreffend, effectief of betrouwbaar, dan moet het gebruik hiervan worden stopgezet. Dat is volgens de ondergetekenden ook het geval als de sociale implicaties te zwaar wegen, er minder invasieve oplossingen mogelijk zijn of als er "geen breed gedragen verantwoorde afweging gemaakt kan worden tussen conflicterende (fundamentele) rechten en vrijheden".

Het gebruik van de apps mag bovendien niet worden afgedwongen en de eventuele inzet moet tijdelijk, strikt noodzakelijk en "proportioneel ook controleerbaar, transparant en toetsbaar zijn".

1
Reacties
Mr A.F. le Gras 18 april 2020 12:15

1. Alle (economische) maatregelen die tot nu toe zijn genomen, zijn niet gericht op het verlagen van het aantal besmettingen of doden, maar op het vermijden van een piekbelasting die ons gezondheidszorgsysteem niet aankan. Dit betekent , zolang er geen vaccin of medicatie voorhanden is, dat de capaciteit van dat zorgsysteem bepalend is voor de vraag welke maatregelen nodig zijn (en voor hoe lang) om te voorkomen dat ons zorgsysteem overlopen wordt.
2. Het doel van een tracking app is niet anders dan dat van economische maatregelen. Ook hier gaat het om het voorkomen van een piek in het aantal besmettingen (al dan niet in een 2e golf) die het zorgsysteem niet aankan. Net als bij alle andere maatregelen geldt hierbij dat dit alleen nodig is als het logische alternatief (het vergroten van de capaciteit van dat zorgsysteem) niet of nog niet voorhanden is.
3. De enorme economische schade die we nu lijden is een rechtstreeks gevolg van de beslissingen van de laatste jaren om op de capaciteit van ons zorgsysteem te bezuinigen. Zelfs tot eind 2019 waren we bezig om IC plaatsen te SLUITEN ! Het ontbreken van enige vorm van strategische planning en reservecapaciteit voor calamiteiten in de gezondheidssector komt ons dus heel duur te staan. Ik denk dan ook dat we heel goed moeten nadenken voor we daar ook nog een enorme schade aan gaan toevoegen aan fundamentele burgerrechten door het introduceren van een surveillance-samenleving.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.