Management

Juridische zaken

VS zetten belangrijke stap om Privacy Shield erdoor te krijgen

16 februari 2016
De Amerikaanse cloudleveranciers slaan ongetwijfeld een zucht van verlichting: de Amerikaanse senaat heeft een wet aangenomen die cruciaal is voor export van gegevens van Europeanen naar de VS. Dat kan ook Europese bedrijven veel kopzorgen schelen.

Zoals de vlag er nu bij hangt, is opslag van persoonlijke gegevens van Europeanen in rekencentra in de VS illegaal. Sinds het Europese Hof van Justitie vorig jaar een streep haalde door de Safe Harbor-overeenkomst, kan er niet meer gesproken worden van adequate bescherming van de privacy van betrokken Europeanen. De modelcontracten en 'corporate binding rules' waar velen de redding in zien, lijken niet mee dan een stoplap. Ze veranderen namelijk niets aan het feit dat men vanuit het buitenland in de VS niet zijn recht kunnen halen, als ze menen dat inbreuk is gemaakt op hun privacy. En dat was één van de kernbezwaren van het Europese Hof van Justitie in zijn uitspraak, vorig jaar.

De Amerikaanse senaat heeft nu een wet aangenomen die daar verandering in brengt: de Judicial Redress Act. Die wet geeft Europeanen het recht om een zaak aan te spannen bij de Amerikaanse rechter, als Amerikaanse veiligheidsdiensten bij de omgang met persoonlijke gegevens van Europeanen bewust de Amerikaanse privacywet overtreden. Ook krijgen Europeanen het recht van inzage en correctie van gegevens die Amerikaanse overheidsdiensten  over hen hebben vastgelegd. De wet wordt van kracht zodra president Obama die heeft ondertekend.

Vraagtekens blijven

Of de wet ook inderdaad alle bezwaren wegneemt, zal nog moeten blijken. Om te beginnen is de wet niet opgesteld in het kader van het conflict rond privacy; de wet moet uitwisseling van gegevens over vermeende terroristen tussen inlichtingendiensten juridisch onderbouwen. Of inzage van inlichtingendiensten in gegevens in Amerikaanse rekencentra eronder valt, moet nog blijken - en wellicht ook in de VS juridisch getoetst worden. Daarnaast is niet zeker of het Europese Hof van Justitie - als dat om een oordeel gevraagd wordt -  genoegen neemt met het beschermingsniveau dat de Amerikaanse privacywet biedt; die is minder stringent dan de Europese. En er kunnen ook vraagtekens ontstaan bij de term 'bewust'.

Die vraagtekens nemen niet weg dat de VS een belangrijke stap zetten door Europeanen het recht te geven vanuit Europa een beroep te doen op de Amerikaanse rechter als in hun rechten wordt getreden. Dat kan de Amerikaanse cloudleveranciers op termijn een enorme hoop omzet schelen. En voor Europese bedrijven die Amerikaanse cloudleveranciers inschakelen, wordt de kans dat ze snel om moeten zien naar een andere oplossing hierdoor verkleind.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.