Beheer

Netwerken
VN HQ NY

VS wil internet niet onder Verenigde Naties hebben

© Verenigde Naties,  UN Photo, Rick Bajornas
3 augustus 2012
De regering van de Verenigde Staten zet zich schrap voor een verwachte discussie over de controle over internet. Men voelt er niets voor om de zeggenschap over internet over te dragen aan de Verenigde Naties.

Tot dusverre worden diverse technische en organisatorische processen rond internet, zoals de vaststelling van protocolstandaarden en de inrichting van het stelsel van domeinenrechten, geregisseerd door kleine groep instellingen die onder de jurisdictie van het Amerikaanse departement van economische zaken vallen. De belangrijkste daarvan is ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers), dat nog onlangs de commerciële verkoop van topdomeinnamen mogelijk maakte, tegen prijzen die alleen zijn op te brengen door grote ondernemingen en rijke landen.

Half december ITU-conferentie in Dubai

Al jaren gaan stemmen op om het beheer over internet intergouvernementeel te organiseren, bijvoorbeeld onder toezicht van de Verenigde Naties die nu ook al de International Telecommunications Union onder hun hoede hebben. Deze ITU heeft onlangs z'n 178 lidstaten uitgenodigd om in december in Dubai te komen overleggen over een mogelijke herziening van de uit 1988 daterende International Telecommunications Regulations. Herziening van deze regelingen is aan de orde als gevolg van de vele wisselwerkingen tussen telefoon- en internetverkeer. Het lijkt daarom een uitgelezen gelegenheid om het beheer van internet aan de orde te stellen. Het internationaal recht biedt de VN en zijn lidstaten echter geen handvatten om Amerika te dwingen tot overdracht van de zeggenschap over internet.

'Huidig beheermodel voldoet goed'

Dat de VS weinig voelt voor een overdracht blijkt wel uit de aankondiging van het Amerikaanse Bureau of Economic and Business Affairs, te zullen komen met een een discussiebijdrage voor de conferentie in december. In die aankondiging, eerder deze week, geeft Terry Kramer, die de VS op de conferentie zal vertegenwoordigen, aan dat de VS bezorgd is over voorstellen van sommige andere regeringen die kunnen leiden tot een grotere regeldruk op de internationale telecomsector, en dat deze druk zich zelfs zou kunnen uitstrekken naar andere sectoren, zoals de internetsector. Kramer stelt dat de bestaande 'multi-stakeholder-instellingen, die zowel de industrie als de burgersamenleving omvatten', tot dusverre effectief hebben gefunctioneerd en ook in de toekomst de 'gezondheid' en groei van internet en alle voordelen daaruit  zullen waarborgen.

ITU ongemakkelijk met liefdesbetuiging Poetin

De timing van Kramers uitlatingen is waarschijnlijk ingegeven door een uitgelekte bijdrage van Russische zijde, waarin de suggestie wordt gedaan om ITU voor internet verantwoordelijk te maken. Van de Russische president Vladimir Poetin is uit eerdere uitlatingen bekend dat hij niet alleen de regelgeving maar ook de monitoring en daadwerkelijke controle over de internationale internet-infrastructuur graag bij ITU belegd zou zien.

ITU zelf betoont zich tot nu toe uitermate behoedzaam in de kwestie. Secretaris Generaal Hamadoun Toure verklaarde tegenover de BBC niets te voelen voor een stemming over de kwestie en slechts te streven naar wijzigingen die door alle landen unaniem gedragen worden: "Wat een enkel land niet accepteert, komt er niet door". Toure weerspreekt dat er tussen ITU en ICANN een tegenstelling zou bestaan in de kwestie: "Het gaat om complementaire verantwoordelijkheden en we kunnen goed samenwerken".

Lees meer over
Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.