Beheer

Security
ransomware

VS versterken internationale samenwerking bestrijding ransomware

37 landen en industrie werken nauwer samen

Ransomware © CC0 Pixabay,  HypnoArt
2 november 2022

37 landen en industrie werken nauwer samen

Een internationale bijeenkomst die deze week op initiatief van het Witte Huis is gehouden, moet een effectievere aanpak van ransomware opleveren. Afgesproken is onder meer om beter en meer informatie te delen en meer samen te werken bij aanvallen.

Aan de zogeheten International Counter Ransomware Summit namen 37 landen deel, waaronder Nederland. Daarnaast waren dit jaar voor het eerst bedrijven aanwezig, waaronder Microsoft, Mandiant en Palo Alto. Besproken is wat de overheid kan doen aan ransomware, hoe de private sector kan bijdragen aan de strijd tegen ransomware en hoe zij daarin kan samenwerken met de overheid.

De bijeenkomst heeft geleid tot afspraken om verder samen te werken bij de bestrijding van ransomware. Zo komt er een International Counter Ransomware Task Force (ICRTF), geleid door Australië. Leden hiervan delen informatie en capaciteit. De resultaten worden getest op kleine schaal in het Regional Cyber Defense Centre (RCDC) in Litouwen. Dit RCDC zal elk half jaar op basis van de gegevens die deze samenwerking oplevert, rapporten uitbrengen met de trends in ransomware en mogelijke maatregelen daartegen. 

Het gaat hierbij om internationale, brede publiek-private samenwerking.

Toolkit

Men heeft zich ook voorgenomen een toolkit te ontwikkelen voor securityonderzoekers met onder meer ‘lessons learned’ en strategieën om te kunnen reageren op aanvallen en proactief op te treden tegen grote cybercriminele actoren. Ook zal een tool ontwikkeld worden waarmee landen publiek-private samenwerkingen beter leren benutten aan de hand van cases.

Daarnaast wil men stappen nemen om misbruik van cryptovaluta voor het witwassen van de ransomwarebetalingen tegen te gaan. Dat houdt onder meer in dat informatie over verdachte wallets meer wordt gedeeld en dat de zogeheten AML/CFT-standaarden (international anti-money laundering/combating the financing of terrorism) ook toegepast kunnen worden voor cryptovaluta en de bijbehorende service providers. Daarbij is vooral de regel ‘ken uw klant’ van belang.

Het is de tweede keer dat het Witte Huis deze bijeenkomst organiseert. De eerste keer bestond vorig jaar uit een virtuele conferentie.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.