Management

Klantinteractie
papieren formulier

Verstokte internetlozen verzetten zich tegen online-trend

Schreeuw om alternatieven.

© Shutterstock fizkes
1 februari 2021

Schreeuw om alternatieven.

Negen van de tien internetloze (91 procent) en de helft (46 procent) van de online senioren zijn het zat dat ze meer en meer verplicht worden om van alles via internet te doen. Dat meldt seniorenorganisatie KBO-PCOB die er onderzoek naar deed onder ruim 3700 senioren.

Bijna allemaal vinden ze dat bedrijven en overheden altijd een alternatief moeten bieden voor mensen zonder internet. Senioren die geen internet gebruiken, geven in de meeste gevallen aan dat ze dat te moeilijk en te ingewikkeld vinden. Andere veel genoemde redenen zijn de onveiligheid van internet, de te hoge leeftijd of het ontbreken van geschikte apparatuur. Een kleine groep (16 procent) zal online gaan als ze een cursus krijgen. Maar bijna de helft (48 procent) van de offline senioren geeft aan nooit te zullen internetten.

Ruim de helft (53 procent) van de senioren die niet online zijn, is weleens in de problemen gekomen doordat ze geen internet hebben. Dan waren ze bijvoorbeeld op zoek naar informatie, wilden bankzaken, belastingaangifte of betalingen doen, of afspraken maken met overheden of zorgverleners.

De meeste senioren die wel van het wereldwijde web gebruik maken, doen dat vrijwel dagelijks (90 procent). Gemiddeld zijn senioren 2,5 uur per dag online.

Lees meer over Management OP AG Intelligence
4
Reacties
Mr A.F. le Gras 02 februari 2021 19:00

Ten Hoeve trekt het terecht breder. Centraal moet de vraag staan hoe we een veelvormige inclusieve samenleving kunnen creeren, waar niemand van wordt uitgesloten door monomane oplossingen. En daarbij gaat het echt niet alleen om het faciliteren van senioren of gehandicapten.

We vinden het toch ook normaal dat we op minstens 10 verschillende manieren kunnen betalen, waarom zou je dat dan willen terugbrengen tot 1 ? We willen vrij zijn in de keuze van onze vervoermiddelen, dus moet je niet iedereen dwingen om met het OV te reizen. Zo ook moet degene die geen zin heeft om zich te laten bestelen door Google of Facebook, kunnen rekenen op alternatieve communicatiekanalen .

Monomane oplossingen moeten we ook vermijden omdat ze ons kwetsbaar maken. Het is vast heel efficient om de productie van alle geneesmiddelen in China te concentreren of alle huizen van het gas af te halen, maar het is niet erg slim om je zo van één oplossing afhankelijk te maken. Mischien zouden ook "digital champions" zich dit strategisch inzicht eens eigen willen maken .

Auke ten Hoeve 01 februari 2021 21:31

Massaal zijn we ooit op de auto overgestapt. Dit neemt niet weg dat er ook mensen waren die de fiets bleven gebruiken of alsnog gingen gebruiken. We hebben daarom niet alleen ruimte gegeven door goede wegen, maar zorgen ook voor alternatieven door middel van goede fietsroutes en fietspaden e.d.. Zo zijn er tal van voorbeelden te vinden. Bij Internet is het niet anders. Op Internet gaan, is geen doctrine. Zo heb je ook het recht om daarvan (geheel of deels) af te gaan en alsnog te kiezen voor een alternatief. Tegenwoordig zijn het niet alleen senioren. Immers, door de toegenomen Internetfraude is de lof er af en is de behoefte aan (veiliger) alternatieven. Zo ook zijn er mensen die schrikken van de milieugevolgen en alsnog een keuze maken. De term Internet-lozen is dan ook schokkend. Zij die van Internet gebruikmaken worden ook niet weggezet als ‘verslaafden’. Het gaat langzaam maar zeker ook om een maatschappelijke onderstroom.

Atilla Vigh 01 februari 2021 16:30

De percentages suggereren een heel ernstig beeld. Meer dan 80% van de bevolking is wel tevreden over de digitalisering van de samenleving. Het doet me denken dat in de jaren 50 er ook met name ouderen waren die het verbannen van "paard en wagen" absoluut niet aan de orde kan zijn. Of dat het vertier op een kastje waar bewegende beelden alleen maar "dood en verderf" teweegbrengt.

Laten we echt gaan stoppen voor in onze samenleving om het middel waarmee we een kanaal (digitaal, brief, balie, telefoon) outilleren gaan aanpassen. Het probleem voor deze mensen zit hem helemaal niet in het type kanaal maar in de dienstverlening zelf. Neem het belastingformulier zelf. Nu begrijp ik dat er horden (zwaar overtrokken) mensen zijn die blijkbaar een papier versie willen ontvangen. Wat denken die mensen dan: dat ze een vereenvoudigde vorm van de digitale variant krijgen. Mijn stelling is en blijft dat als je de belastingwetgeving niet begrijpt dat je die op geen enigerlei wijze zal gaan begrijpen.

Deze mensen moeten we persoonlijk, dus met de tussenkomst van een mens (desnoods aan de balie van een belastingkantoor, gemeente of een wijkbureau) netjes te woord staan en helpen met het invullen daarvan. Degene die dat werk doen, kunnen dan met de digitale mogelijkheden snel en makkelijk de zaak in orde maken voor onze minder digivaardige inwoners of minder cognitieve inwoners.

Daarmee bevorderen we de verdere digitalisering en verminderen we al die nutteloze papieren en zinloze telefoongesprekken. Persoonlijk contact is volgens mij voor deze groep mensen de oplossing. Daarin investeren zou echt geen kwaad kunnen. Laten we dat dan zo organiseren in onze samenleving dat ze voor echt alles bij een loket terecht kunnen. Dus niet alle overheidsorganisaties en alle commerciële organisaties ieder apart met tientallen loketten. Volgens mij kom je dan ook meer in contact met de inwoner en krijgt deze ook de aandacht die dat behoeft. Het kost wel geld, maar is volgens mij veel goedkoper dan deze groep inwoners maar aan ta laten modderen met alle gevolgen vandien.

Pieter van der Hoog 01 februari 2021 12:59

Prima artikel. Maar ik mis het percentage Internetloze senioren op het totaal van die 3700. Dat lijkt me wel relevante informatie toch?

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.