Loopbaan

Carriere
Developer

UWV: startpositie mbo-ICT’ers alleen op niveau 4 goed

Loopbaan mbo-ICT-studenten wordt na 10 jaar wel beter.

© Shutterstock wutzkohphoto
26 januari 2021

Loopbaan mbo-ICT-studenten wordt na 10 jaar wel beter.

De startpositie van veel mbo-ICT-studenten op de arbeidsmarkt is alles behalve gunstig te noemen, blijkt uit onderzoek van het UWV. Alleen op mbo niveau 4 wordt de startpositie als ‘goed bestempeld’ Een groot deel van de mbo-ICT’ers studeert dan ook door. Maar de loopbaan van deze gediplomeerden ontwikkelt zich in de loop der jaren vaak wel goed.

Het UWV onderzocht de startposities en loopbaanontwikkelingen van diverse mbo-opleidingen. Daarbij keken ze specifiek naar personen die in leerjaar 2017-2018 hun diploma’s behaalden. Hoe snel een mbo’er na zijn opleiding werk vindt en hoe de loopbaan zich na tien jaar ontwikkelt, verschilt volgens de organisatie sterk per opleidingstype, leerweg en niveau.

Matige startposities

Ook binnen de ICT-studies op het mbo zijn de verschillen groot. Mbo’ers die ICT-ondersteuning op BOL niveau 2 afronden – waarbij studenten vooral naar school gaan en stages volgen - hebben bijvoorbeeld gemiddeld 16,3 maanden nodig om een substantiële baan te vinden. Met een substantiële baan bedoelt het UWV een baan voor minstens drie dagen per week, met een salaris dat op de leeftijd en het opleidingsniveau is afgestemd en geen uitzend- of oproepcontract.

Hoe goed een startpositie is, hangt echter ook af van de gemiddelde bruto uurlonen en jaarinkomens, en hoeveel procent een vaste baan heeft. Wat dat betreft krijgen studenten op BOL 2 een gemiddelde startpositie mee. Zij krijgen een bruto uurloon van 10,10 euro en een bruto jaarinkomen van 19.600 euro.

Opvallend is dat studenten van de opleiding ICT-ondersteuning op BOL niveau 3 iets sneller aan een baan komen – gemiddeld na 13 maanden – maar dat hun startpositie juist als ‘matig’ wordt bestempeld. Studenten op dit niveau krijgen een bruto uurloon van slechts 10,80 euro en een jaarinkomen van 24.400 euro bruto.

Studenten van beide opleidingen besluiten dan ook met regelmaat om nog door te studeren. Dat geldt bijvoorbeeld voor 76 procent van de studenten op BOL niveau 2. “Nader onderzoek zou moeten uitwijzen of er een relatie is tussen de startpositie van een opleidingstype en het aandeel doorstudeerders”, zegt het UWV daarover. “Een minder goede startpositie zou ertoe kunnen leiden dat men vaker besluit door te studeren.”

BOL 4 doet het beter

De startposities van BOL 2 en BOL 3 staan in schril contrast met die van de studie ICT- en mediabeheer op BOL niveau 4. “De sterke vraag naar goed opgeleide ICT’ers op de arbeidsmarkt heeft de positie van BOL 4 ICT-opleidingen de afgelopen jaren versterkt”, stelt het UWV. “Van de opleidingen software developer en expert IT-systems and devices neemt de laatstgenoemde opleiding de beste positie in.”

Gemiddeld komen gediplomeerden van ICT- en mediabeheer op BOL 4 na tien maanden aan een substantiële baan. Het bruto uurloon is daarbij 11,80 euro en het bruto jaarinkomen is 29.800 euro. Op BBL niveau 4 – waarbij studenten vooral werkend leren – had 46 procent binnen 3 maanden een substantiële baan. “Ook vooral het jaarinkomen blijft achter bij het gemiddelde.”

De typering van de startposities door het UWV is opvallend, aangezien de Keuzegids mbo 2021 eerder deze maand nog aangaf dat de baankansen voor ICT’ers op mbo niveau 3 en 4 juist slecht zijn. De Keuzegids stelde zelfs dat slechts 27 procent van de recent afgestudeerden aan het werk is. Op mbo niveau 2 zouden de baankansen juist matig zijn. De gegevens van de Keuzegids gaan echter over het afgelopen schooljaar, terwijl de cijfers van het UWV het cohort dat in 2017-2018 zijn diploma behaalde beslaan.

Loopbaan wordt wel beter

Hoewel de startpositie van veel ICT’ers op mbo weinig goeds voorspeld, ontwikkelt de loopbaan zich wel goed. Het UWV keek voor die ontwikkeling naar hoe IT’ers die in leerjaar 2008-2009 hun diploma behaalden er tien jaar later voor stonden.

Studenten van ICT-ondersteuning op BOL 2 bleken het bijvoorbeeld een stuk beter te doen. Iets meer van hen had na tien jaar een vaste baan en hun bruto uurloon steeg met maar liefst 73 procent. Het bruto maandloon steeg zelfs met 122 procent.

Een vergelijkbare ontwikkeling is zichtbaar op de andere niveaus. Op BOL 4 staat ICT- en mediabeheer zelfs op de derde plek in de top tien van meest gunstige arbeidsmarktposities na tien jaar. Veel meer mensen hadden een vaste baan en de bruto uur- en maandlonen stegen met maar liefst 80 en 127 procent. Op BBL 4 voert ICT- en mediabeheer zelfs de lijsten van meest gestegen bruto uur- en maandlonen aan.

Ook op BOL 3 ICT-ondersteuning groeide het aantal mensen met een vaste baan. Het bruto uur- en maandloon steeg met 77 en 104 procent.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.