Management

Governance
boardroom

'Top non-techbedrijven negeert noodzaak digitalisering'

Niet-IT-bedrijven blijven te vaak hangen in het beschermen van hun traditionele bedrijfsmodellen.

© CC0 - Unsplash.com Headway
11 november 2019

Niet-IT-bedrijven blijven te vaak hangen in het beschermen van hun traditionele bedrijfsmodellen.

Onderzoek onder 'C-niveau digital leaders' geeft inzicht in de belangrijkste obstakels die er voor zorgen dat de uitvoering van digitale initiatieven stokt.

Uit het onderzoek - uitgevoerd door executive recruitingsbureau Amrop - blijkt veel frustratie onder digital leaders op directieniveau. Het wervingsbureau interviewde 159 mensen in de directies van niet-IT-bedrijven. Leidinggevende mensen die zich verantwoordelijk voelen voor het opzetten en uitvoeren van een digitale strategie bij hun organisaties. Amrop noemt ze de digital leaders. Een van hen vatte de situatie zo samen: "Amazon snoept elke dag marktaandeel van ons af. Maar wij beschermen onze traditionele bedrijfsvoering in plaats van gerichte investeringen te doen in digitale initiatieven."

Volgens het onderzoek hebben de digital leaders te maken met gefragmenteerde complexe structuren, zijn de betrokkenen (stakeholders) moeilijk te identificeren en ontbreekt een gedeelde strategie. Gebrek aan middelen en twijfels over wat de investeringen gaan opleveren, zijn zaken waar een derde van de ondervraagden mee te maken heeft. De helft zegt dat het accent ligt op de kosten in plaats van op te bereiken voordelen. Ook ontbreekt realiteitszin en geduld ten aanzien van digitalisering.

Besef leidt niet tot actie

In de top van de bedrijven waar de deelnemers van het onderzoek werken, bestaat over het algemeen wel het besef dat digitalisering een belangrijk punt is. Bijna 70 procent van de ondervraagden bevestigt dat. Maar in veel gevallen voegt het bestuur de daad niet bij het woord. Slechts 33 procent van de digital leaders vindt dat zij ook daadwerkelijk de benodigde steun krijgen voor het uitvoeren van initiatieven en dat ze daarvoor ook over de juiste middelen kunnen beschikken.

Daarnaast vindt de helft dat het bestuur niet echt snapt wat er met digitalisering wordt bedoeld en wat de gevolgen zijn, bijvoorbeeld voor het veranderen van bedrijfsprocessen. Vaak ligt het accent alleen op klantencontact en beheer.

Amrop trekt een 5-tal lessen uit het onderzoek die deze non-techbedrijven ter harte zouden moeten nemen:

1. Gevoel voor noodzaak creëren
Ontwikkel een relevante digitale strategie en bouw een organisatie-architectuur die de juiste mensen, middelen en gereedschappen samenbrengt.

2. Beveiliging vereist aandacht
Digitale veiligheid is een aspect waarover digitale leiders zich het minst zeker voelen.

3. Bestuur moet beter begrip krijgen van digitalisering
Bestuursleden kunnen digitalisering niet overlaten aan een aantal experts. Er moeten open en constructieve dialogen op bestuurlijk niveau kunnen plaatsvinden.

4. Digital leaders moeten inspireren en duidelijk zijn
Deze verantwoordelijken voor het uitvoeren van de digitale strategie moeten technische expertise kunnen combineren met leiderschapskwaliteiten. Ze moeten duidelijkheid kunnen creëren. Dat begint met het opzetten van een goede strategie - in samenspraak met het bestuur, de financiële afdeling en de operationele bedrijfsleiding. Die strategie moet vervolgens worden uitgewerkt in haalbare doelen en tussentijdse mijlpalen. Het plan moet onderdelen van gefragmenteerde organisaties op de juiste punten weten aan te haken.

5. Digital leaders moeten zich verder ontwikkelen
Digital leaders missen nu vaak een senior mentor of coach, maar ze kunnen zich volgens Amrop verder ontwikkelen in op zijn minst 13 eigenschappen, waaronder commercieel denken, risico-beheer, beveiliging en talentmanagement. In het rapport worden deze aspecten verder uitgewerkt.

Lees meer over
Lees meer over Management OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.