Management

Governance
Raymond Knops

‘Slecht toegankelijke overheidswebsites geen kwestie van onwil'

Overheden die niet voldoen worden door team benaderd

Overheden die niet voldoen worden door team benaderd

De reden dat veel overheidswebsites niet aan verplichte toegankelijkheidseisen voldoen is geen onwil, maar onder meer een gebrek aan kennis en organisatorisch vermogen. Dat stelt staatssecretaris Raymond Knops in antwoorden op Kamervragen van de PvdA en D66.

De partijen trokken Knops aan zijn mouw over de situatie van de overheidswebsites die enkele weken na de deadline voor het verplicht worden van de Europese webtoegankelijkheidsrichtlijn nog altijd niet voldoen. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat overheden flink achterlopen.

Volgens Knops blijkt er niet zozeer sprake van onwil om toegankelijkheidsproblemen te verhelpen, maar van belemmeringen die worden ervaren. De meest voorkomende redenen die bij het ministerie worden opgegeven waarom websites nog niet volledig toegankelijk zijn, zijn te weinig kennis, beperkt organisatorisch vermogen, beperkte middelen en te weinig bestuurlijke betrokkenheid.

Bewustwording geen effect 

Knops stelt dat er veel werk is gestoken in de bewustwording rondom toegankelijkheid, maar dat dit niet het gewenste effect heeft gehad. Inmiddels is in kaart gebracht welke overheidsinstanties nog geen invulling hebben gegeven aan de wettelijke verplichting. Dat is te vinden op www.toegankelijkheidsverklaring.nl.

De komende maanden worden alle overheden zonder geldige toegankelijkheidsverklaring benaderd door een toegankelijkheidsteams van de overheid en het expertisecentrum Digitoegankelijk. De overheden worden onder meer aangespoord om verbeter­maatregelen te nemen en op basis daarvan hun toegankelijkheidsverklaring bij te werken. Knops meldt dat aan het eind van dit jaar en in de eerste maanden van 2021 de effecten van deze inzet zichtbaar zullen zijn.

Lees meer over
3
Reacties
R. de Rooij 03 november 2020 14:30

In een van de reacties kwam het achterlopen van overheden op het gebied van digitale toegankelijkheid ter sprake. In 2016 is dat onderzocht. Daarvan is toen verslag gedaan op deze website, zie https://www.agconnect.nl/artikel/gemeentesites-relatief-goed-toegankeli…

"Nieuwssites, webwinkels en sites van energiebedrijven zijn vaak slecht toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen met andere beperkingen. Die conclusie trekt Stichting Accessibility op basis van onderzoek naar honderd veelgebruikte Nederlandse webpagina's. Websites van de overheid scoren relatief goed."

Het rapport blijkt nog steeds beschikbaar te zijn via ANP Pers Support: https://www.perssupport.nl/persbericht/115578/veel-websites-nog-steeds-…

Nik 02 november 2020 10:49

Ik lees: "Uit meerdere onderzoeken blijkt dat overheden flink achterlopen."
Ten opzichte waarvan lopen overheden achter? Het bedrijfsleven? Maatschappelijke organisaties? Onderwijs? Het buitenland?
Onderzoek dat maar eens. Ik voorspel dat de conclusie is dat het in andere sectoren of in het buitenland echt niet beter gaat.
Bij de overheid is de transparantie over toegankelijkheid van websites sinds kort enorm toegenomen. Dat levert geen rooskleurig beeld op. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid achterloopt. Het omgekeerde is eerder het geval.

P.J. Westehof LL.M MIM 31 oktober 2020 12:09

De 'verplichte toegangseisen' zijn feitelijk weinig meer dan basale webstandaarden zoals we die vanaf het begin van het Web al kennen (W3C).
De verantwoordelijk managers kenmerken zich al die tijd door een gebrek aan interesse en het afschuiven naar de IT-afdeling.
Web-ontwikkelcontracten worden ondertekend zonder begrip of opdrachtgeverschap.

Resultaat is een ondermaats functionerende voor vele duizenden Euro ontwikkelde website. De klant wist immers niet waar hij om vroeg.
De eerste de bete scholier deed en doet dat al vele jaren beter.

Het niet voldoen aan verplichte web-toegankelijkheidseisen is dus gewoon jarenlange onwil, in combinatie met gebrek aan kennis en organisatorisch vermogen, afschuifgedrag en ondoelmatig bestede budgetten. Disfunctionerende managers dus.
Knops kletst uit zijn nek en houdt daarmee de situatie in stand.

Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.