Beheer

Security
Prof. Bibi van den Berg

Securitywetenschappers verenigen zich in ACCSS

Netwerk moet positie versterken.

4 februari 2021

Netwerk moet positie versterken.

18 vooraanstaande wetenschappers op het gebied van cybersecurity hebben zich verenigd in de ACademic Cyber Security Society (ACCSS). Doel van de vereniging is onder meer te fungeren als “eenduidig en herkenbaar aanspreekpunt”. Ook verwachten de wetenschappers met gezamenlijke, duidelijke standpunten meer gewicht te hebben bij adviezen op het gebied van cybersecurity.

Prof. Bibi van den Berg is de beoogde voorzitter van ACCSS. Lid zijn onder meer de hoogleraren Bart Jacobs, Aiko Pras, Michiel van Eeten, Tanja Lange, Frederik Zuiderveen Borgesius, Herbert Bos en Lokke Moerel. Op termijn moeten daar nog veel meer wetenschappers bij komen die actief zijn op het terrein van cybersecurity in Nederland, zowel in de bètarichtingen als vanuit de alfa- en gammawetenschappen.

Door gezamenlijk standpunten te bepalen en uit te dragen, verwachten de wetenschappers meer gewicht in de schaal te kunnen leggen bij de onder meer de overheid. ACCSS wil tevens fungeren als vertegenwoordiger van de wetenschap binnen het in oprichting zijnde nieuwe samenwerkingsplatform cybersecurity, dat gezien kan worden als de opvolger van Dcypher.

Samenwerkingsplatform Cybersecurity

Met het stopzetten van Dcypher afgelopen najaar is een belangrijke netwerkfunctie voor de cybersecuritywetenschappers verdwenen. Het Samenwerkingsplatform Cybersecurity, dat opgezet wordt op initiatief van staatssecretaris Mona Keijzer van EZK, moet daarvan de opvolger worden, maar dat is er voorlopig nog niet. “Met ACCSS zijn we ook niet meer afhankelijk van een extern platform. We hebben dan ons eigen platform.”

In het Samenwerkingsplatform zal één wetenschapper zitting nemen namens de universiteiten en één namens het hbo. Namens de universiteiten zal dat prof. Aiko Pras zijn, die een van de initiatiefnemers is van ACCS. “Met deze vereniging is de achterban dan veel beter vertegenwoordigd en beter georganiseerd”, zegt Van den Berg. Zij wijst er ook op dat het Samenwerkingsplatform “vast wel komt, maar ondertussen zijn de verkiezingen in aantocht en is er van alles aan de hand op het gebied van security. Dan willen wij als wetenschappers een duidelijk en eensgezind geluid laten horen. Er zijn de afgelopen jaren diverse constellaties opgezet met hoogleraren en die lieten dan van zich horen, met brandbrieven bijvoorbeeld. Dat had minder gewicht en effect dan deze vereniging zal hebben met een groot aantal wetenschappers die duidelijke gezamenlijk standpunten zullen laten horen.”

Kabinetsformatie

Met het oog op de verkiezingen en daarna de kabinetsformatie, denkt Van den Berg dat de wetenschappers gezamenlijk “meer kunnen betekenen. Bij een formatie worden de middelen verdeeld en dan wordt er druk gelobbyd door heel veel partijen. Dat is een delicaat spel want iedereen wil geld voor zijn onderwerp. Samen staan we dan sterker.”

De vereniging wil ook een portaal vormen “waardoor we veel beter vindbaar zijn voor bijvoorbeeld de media en de politiek. Men komt steeds meer naar ons toe voor advies. Nu wordt er echter vaak een beroep gedaan op individuele wetenschappers en vaak gaat men dan naar dezelfde, bij hen bekende personen toe, die dan vaak moeten doorverwijzen naar anderen”, zegt Van den Berg. Als er een overzicht is van de wetenschappers en hun onderzoeksrichtingen in Nederland, kan men zelf snel bij de juiste persoon terecht komen.” Doel is op de website een actueel overzicht van de wetenschappers en hun onderzoeksactiviteiten te plaatsen en bij te houden.

Lees meer over Beheer OP AG Intelligence
Reactie toevoegen
De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.